--=REKLAMA=--

Pomoc16

Rozszerzenia Moduły Archiwum artykułów

Z Joomla!WikiPL

Archiwum artykułów

Umożliwia dotarcie do artykułów umieszczonych w Archiwum [Archived Content] - wyświetla listę odnośników - do każdego z poprzednich miesięcy w okresie od utworzenia witryny, w którym stworzono choć jeden artykuł, a jego publikacja została zakończona automatycznie albo został przeniesiony do Archiwum przez operatora. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

16_mod_artykuly_archiwum_przyklad.png

Nazwy miesięcy są odnośnikami do przeglądów artykułów opublikowanych w danym miesiącu, co prezentuje kolejna ilustracja: 16_mod_artykuly_archiwum_przyklad2.png Artykuły udostępniane są według daty utworzenia, a nie daty przeniesienia do archiwum. W module publikowana jest tylko generowana automatycznie lista miesięcy.

Powiązania

Moduł Archiwum korzysta z pracy wykonanej za pomocą komponentów Artykuły oraz Kategorie, ale nie jest konieczny do prezentacji gromadzonych za ich pomocą danych, jak to się dzieje np. w przypadku modułów Reklama czy Sonda.

Moduł zapewnia użyteczność podobną, jak łącze wewnętrzne typu Przegląd - Artykuły archiwalne.

Opcje podstawowe

16 mod art archiwum opcje pod.png

 • Liczba miesięcy [Count]: określa liczbę miesięcy wyświetlanych w module (domyślnie: 10).

Opcje rozszerzone

16 mod opcje rozszerzone pelne.png


 • Alternatywny układ [Alternative Layout]: wybierz z rozwijalnej listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z modułem albo nadpisanych w szablonie witryny).
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS odpowiednich deklaracji. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania modułu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Witryna: Konfiguracja. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
 • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w minutach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny.

Umieszczanie modułu na stronie

Aby umieścić moduł Archiwum na stronie, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do części administracyjnej o najmniej jako administrator.
 2. Z głównego menu zaplecza wywołaj stronę Rozszerzenia -> Moduły.
 3. W przyborniku kliknij ikonę Nowy, aby przejść na stronę umożliwiającą wybór typu modułu, który chcesz umieścić na stronie.
 4. Na liście wyboru typu kliknij nazwę Archiwum, by rozpocząć konfigurację modułu. Możesz również zaznaczyć pole opcji przy nazwie typu Archiwum i kliknąć przycisk Dalej.
 5. Skonfiguruj moduł:
  16 mod artykuly archiwum szczegoly.png
  • Wpisz tytuł modułu. Jest wymagany.
  • Zdecyduj, czy wyświetlać tytuł modułu.
  • Zdecyduj, czy włączyć moduł (opublikować).
  • Ustal położenie modułu na stronie, wybierając jedną z dostępnych pozycji.
  • Ustal, na których stronach witryny wyświetlać moduł, przypisując go do wybranych lub wszystkich pozycji menu
  • Ustal, ile odnośników do miesięcy z artykułami archiwalnymi wyświetlać
  • Sprecyzuj, jeśli chcesz, pozostałe parametry modułu.
  • Aby zachować ustawienia, kliknij w przyborniku ikonę Zapisz.

Porada

Moduł jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu /modules/mod_articles_archive. Nazwa podkatalogu katalogu jest systemowa nazwą typu modułu (w wersji 1.6, inaczej niż w poprzednich wydaniach jest na zapleczu tłumaczona). Aby zmodyfikować sposób prezentacji modułu, można skorzystać z techniki nadpisywania szablonem. W tym celu w folderze /html utworzonym w katalogu domyślnego szablonu witryny tworzymy podkatalog /mod_articles_archive i kopiujemy do niego z katalogu /modules/mod_articles_archive/tmpl plik default.php, zmieniamy mu nazwę na własną (!). Modyfikując kod html w tym pliku można zmienić sposób prezentacji modułu. Nowy układ będzie dostępny w opcjach rozszerzonych na rozwijalnej liście układów alternatywnych - nazwą układu będzie nazwa pliku (bez rozszerzenia .php).