--=REKLAMA=--

Pomoc16

Rozszerzenia Moduły Ścieżka powrotu

Z Joomla!WikiPL

Ścieżka powrotu

Moduł wyświetla odnośniki ilustrujące ścieżkę przebytą od strony startowej witryny do aktualnego miejsca, umożliwiającą nawigację wstecz, do wybranych punktów pośrednich. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

16 mod sciezka powrotu przyklad.png

Powiązania

Moduł Ścieżka powrotu korzysta z pracy wykonanej za pomocą innych komponentów, ale nie jest konieczny do prezentacji gromadzonych za ich pomocą danych, jak to się dzieje np. w przypadku modułów Reklama czy Sonda).

Opcje podstawowe

Ustawienia modułu Ścieżka powrotu: Opcje podstawowe

  • Okruszek startowy [Show Home]: decyduje o wyświetlaniu w ścieżce powrotu elementu prowadzącego do strony startowej. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
  • Tekst okruszka startowego [Text for Home entry]: standardowo - tytuł łącza prowadzącego do strony otwierającej witrynę, np. Start. Można zmienić ten tekst na dowolny.
  • Ostatni okruszek [Show Last]: decyduje o wyświetlaniu w ścieżce powrotu ostatniego elementu - nazwy aktualnej strony. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
  • Znak rozdzielający [Text Separator]: tekstowy znak rozdzielający elementy ścieżki powrotu. Jeśli nie wpiszesz nic, zostanie użyty separator graficzny - plik /images/M_images/arrow.png albo plik arrow.png umieszczony w katalogu Twojego szablonu, w podkatalogu /images.
  • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS deklaracji odmiany klas: .moduletable-przyrostek lub .module-przyrostek wyróżnionej przez dodanie do standardowej nazwy klasy przyrostka. Jeśli stworzysz w arkuszu stylów taką specjalną odmianę klasy, wpisz identyfikujący ją przyrostek, np. -przyrostek – wszystkie znaki włącznie z myślnikiem, jeśli został użyty w nazwie nowej klasy.

Opcje rozszerzone

Ustawienia modułu Ścieżka powrotu: Opcje rozszerzone

  • Alternatywny układ [Alternative Layout]: wybierz z rozwijalnej listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z modułem albo nadpisanych w szablonie witryny).
  • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS odpowiednich deklaracji. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania modułu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
  • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Witryna: Konfiguracja. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
  • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w minutach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny.

Porada

Moduł jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu /modules/mod_breadcrumbs. Nazwa podkatalogu katalogu jest systemowa nazwą typu modułu (w wersji 1.6, inaczej niż w poprzednich wydaniach jest na zapleczu tłumaczona). Aby zmodyfikować sposób prezentacji modułu, można skorzystać z techniki nadpisywania szablonem. W tym celu w folderze /html utworzonym w katalogu domyślnego szablonu witryny tworzymy podkatalog /modules/mod_breadcrumbs i kopiujemy do niego z katalogu /modules/mod_breadcrumbs/tmpl plik default.php, następnie zmieniamy mu nazwę na własną (!). Modyfikując kod html w tym pliku można zmienić sposób prezentacji modułu. Nowy układ będzie dostępny w opcjach rozszerzonych na rozwijalnej liście układów alternatywnych - nazwą układu będzie nazwa pliku (bez rozszerzenia .php).