--=REKLAMA=--

Pomoc16

Rozszerzenia Instalacje Wykrywanie

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 1.6
Pełna lista

Menu witryna

Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły - Rodzaje modułów

Streszczenie

Omawiany poniżej ekran Instalacje - Wykryte jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla 1.6 typu menedżer. Służy do wykrywania i instalacji rozszerzeń umieszczonych na serwerze. Rozszerzeniami są: komponenty, moduły, dodatki, szablony, języki.

Nawigacja

Z rozwijalnego menu zaplecza administracyjnego wybierz pozycję Rozszerzenia → Instalator [Extensions → Extension Manager], a następnie w menu lokalnym kliknij odnośnik Wykrywanie.

Opis

Ten ekran pozwala wykryć rozszerzenia, które nie przeszły przez normalny proces instalacji i w rezultacie ich instalacja nie została zakończona. Przykładowo, pakiety instalacyjne niektórych rozszerzeń są zbyt duże, aby zostały z powodzeniem przesłane za pomocą interfejsu WWW ze względu na ograniczenia środowiska serwera. Za pomocą tego narzędzia można przeslać pliki bezpośrednio na serwer internetowy do odpowiednich katalogów, korzystając z FTP czy SFTP. Następnie można skorzystać z funkcji wykrywania, by odnaleźć niezainstalowane rozszerzenia i z funkcji Instaluj, by je zarejestrować w Joomla!. Korzystając z operacji wykrywania można równiez odkryć i zainstalować równocześnie wiele rozszerzeń.

Zdjęcie ekranu

16 roz instalacja wykrywanie.png

Informacje w tabeli

W tabeli zestawiono wybrane informacje o wszystkich reklamach. Dostępne są tutaj następujące kolumny:

 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Usuń, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Zmień, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.
 • Zablokowane pole wyboru: sygnalizuje, że konto użytkownika może być aktualnie modyfikowane przez innego administratora. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował konto. Wstrzymaj się z edycją konta, dopóki edytuje je inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator. Zobacz na ten temat artykuł: Odblokowanie.
 • Nazwa [Name]: nazwa wykrytego rozszerzenia. Odczytywana jest z pliku manifestu .xml
 • Typ [Type]: rodzaj rozszerzenia - komponent, moduł, dodatek, język, szablon.
 • Wersja [Version]: numer wersji rozszerzenia.
 • Data [Date]: data wydania rozszerzenia.
 • Katalog [Folder]: jeżeli jest to dodatek, nazwa katalogu, w którym roszerzenie będzie instalowane. Standardowo w Joomla 1.6 mamy nasępujące podkatalogi w katalogu dodatków (/plugins): authentication, content, editors, editors-xtd, extension, search, system, user.
 • Klient [Client]: wskazuje, którą część Joomla obsługuje wykryte rozszerzenie - witrynę, czy zaplecze.
 • Autor [Author]: nazwa autora wykrytego rozszerzenia.
 • ID [Id]: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla!. Numeru identyfikacyjnego nie można zmienić.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

16 roz instalacja wykryte przybornik.png

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Instaluj [Install]: instaluje zaznaczone rozszerzenia
 • Wykryj ['Discover']: Przeszukuje katalogi instalacyjne, aby wykryć niezainstalowane rozszerzenia. Wszelskie znalezione, a niezainstalowane rozszerzenia zostaną wylistowane na ekranie. Zapamiętuje w pamięci podręcznej wyniki wyszukiwania, by wyświetlac je przy kolejnych wizytach na tej stronie.
 • Wyczyść pamięć podręczną [Purge cache]: usuwa z pamięci podręcznej informacje o wykrytych a niezainstalowanych rozszerzeniach. W rezultacie informacje o takich rozszerzeniach zostaną usunięte z wykazu. Odświeża informacje o zaznaczonym rozszerzeniu.
 • Opcje [Options]: zależnie od miejsca umożliwia globalną konfigurację komponentu - Artykuły, Dodatki, Kontakty, Menu, Moduły, Użytkownicy, itd. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki z opcjami konfiguracji globalnej komponentu.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Nawigacja lokalna - odnośniki do innych stron

Z lewej strony tuż pod tytułem ekranu, a powyżej wyszukiwarki znajdują się menu lokalne z dwoma odnośnikami:

16 roz wykryte podmenu.png

Wykorzystanie wykrywanie do instalacji rozszerzeń

Rozszerzenia można instalować z wykorzystaniem funkcji wykrywania, wykonując następujące kroki:

 1. Prześlij nieskompresowane pliki pakietu instalacyjnego do odpowiedniego katalogu Joomla! Przykładowo, jeśli chcesz zainstalowac szablon witryny, utwórz katalog szablonu w podkatlogu templates, np. templates/instalowany_szablon. Następnie prześlij do tego katalogu rozkompresowany pakiet instalacyjny (zachowujac strukturę wyodrębnionych z pakietu podkatalogów).
 2. Po przesłaniu plików rozszerzenia, przejdź na stronę Rozszerzenia → Instalacje → Wykrywanie i kliknij w przyborniku ikonę Wykryj. Spowoduje to wyszukanie niezainstalowanych rozszerzeń.
 3. Jeśli przesłane rozszerzenie jest kompatybilne z Joomla! 1.6 i nie jest jeszcze zainstalowane, pojawi się na wykazie wykrytych rozszerzeń.
 4. Zaznacz pole wyboru z lewej strony nazwy wykrytego rozszerzenia i kliknij w przyborniku przycisk Instaluj. Wykryte rozszerzenie zostanie zainstalowane.

Porady

 • Jeśli masz wiele rozszerzeń, które chcesz zainstalować, możesz je przesłać wszystkie do odpowiednich katalogów Joomla!, a następnie skorzystać z narzędzi na tej stronie, aby odkryć wszystkie niezainstalowane rozszerzenia w jednej operacji. Następnie możesz zainstalować wszystkie rozszerzenia w jednym kroku, zaznaczając na liście wszystkie z nich i naciskając w przyborniku ikone Instaluj.

Tematy pokrewne

 • Nowo zainstalowany komponent zostanie dodany jako nowa pozycja w meny Komponenty.
 • Nowo zainstalowany moduł zostanie dodany do listy modułów na stronie Moduły, gdzie można go włączyć lub wyłączyć. Można również dostosować parametry jego prezentacji na stronie Moduły.
 • Nowo zainstalowany dodatek zostanie dodany do listy dodatków na stronie Dodatki, gdzie można go włączyć lub wyłączyć. Można również dostosować parametry jego działania na stronie Dodatki Zmiany.
 • Nowo zainstalowany szablon zostanie dodany do listy szablonów witryny lub zaplecza na stronie Szablony Style, gdzie można go przypisać do wszystkich bądź wybranych stron. Można również dostosować parametry jego prezentacji na stronachSzablony Style Zmiany oraz Szablony Szablony .
 • Nowo zainstalowany języ zostanie dodany do listy języków witryny lub zaplecza na stronie Języki Zainstalowane, zależnie od przeznaczenia. Na stronie wykazu można ustawiać zainstalowane języki jako domyślne języki witryny lub zaplecza.