--=REKLAMA=--

Pomoc16

Menu Projektant menu Opcje

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 1.6
Pełna lista

Menu witryna

Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły - Rodzaje modułów

Streszczenie

Na tym ekranie konfigurujesz globalne ustawienia komponentu zaplecza admnistracyjnego Projektant menu.

Nawigacja

Aby przejść na tę stronę z dowolnego miejsca zaplecza, wybierz z menu nawigacyjnego pozycję Menu → Projektant menu, a następnie kliknij przycisk Opcje w przyborniku w prawym górnym rogu ekranu.

Opis

Dokonane tutaj wybory decydują, jakie działania będą mogli wykonać użytkownicy przypisani do poszczególnych grup w stosunku do zawartości komponentu Projektant menu.

Zdjęcie ekranu

Pomoc16 menu projektant-opcje.png

Ustawienia uprawnień

 • Grupy [Groups]: uprawnienia ustawione aktualnie dla jednej wybranej (zaznaczonej) grupy. Aby rozwinąć slajder (kartę grupy), kliknij nazwę grupy, której uprawnienia chcesz zobaczyć / modyfikować.

Działania

 • Konfigurowanie [Configure]: udostępniasz opcje konfiguracyjne, zezwalasz na ustawianie konfiguracji
 • Dostęp do komponentu [Access Component]: zezwalasz na otwieranie stron komponentów (Użytkownicy, Projektant menu, Artykuły, itd.)
 • Tworzenie [Create]: zezwalasz na tworzenie nowych pozycji w komponencie (np. kont użytkowników, artykułów, kontaktów, itd.).
 • Usuwanie [Delete]: zezwalasz na usuwanie pozycji w komponencie (np. usuwanie kont użytkowników, artykułów, kontaktów, kategorii, itd.).
 • Poprawianie [Edit]: zezwalasz na dokonywanie zmian (np. danych w koncie użytkownika, treści artykułu, danych kontaktowych, itd.).
 • Zmiana stanu [Edit state]: zezwalasz na zmianę stanu publikacji pozycji w komponencie. Standardowe stany pozycji to: Opublikowane, Nieopublikowane, Archiwalne, W koszu.

Wybierz nowe ustawienia

 • Wybierz nowe ustawienia: Z listy rozwijalnej można wybrać jedno z następujących ustawień:
  • Odziedziczone [Inherited]: przejęte z ustawień nadrzędnej grupy albo wyższego poziomu w hierarchii komponentu. Efektem może być zezwolenie bądź brak zezwolenia na działanie dla tej grupy, zależnie od uprawnień w wyższej grupie/hierarchii komponentu.
  • Dozwolone [Allowed]. Grupa będzie mogła wykonać określone działanie.
  • Dozwolone - Konflikt [Allowed - Conflict]. Grupie udzielono zezwolenia na wykonywanie działania, ale ponieważ grupie nadrzędnej lub w ustawieniach ogólnych komponentu odmówiono zezwolenia, grupa nie będzie mogła wykonywać działania, natomiast konflikt zostanie uwidoczniony w ustawieniach wyliczonych jako Niedozwolone (blokada).
  • Zabronione: [Denied]: Działanie jest niedozwolone dla tej grupy. Oznacza to również, że działanie będzie niedozwolone dla potomnych grup lub poziomów dostępu w hierarchii komponentu.

Wyliczone ustawienia

Ikona informacja.png
 Informacja

 Informacje w kolumnie Wyliczone ustawienia są aktualizowane po kliknieciu przycisku Zapisz. Jeśli dokonujesz zmiany ustwień, naciśnij przycisk Zapisz, aby zobaczyć zaktualizowane ustawienia.

. W kolumnie Wyliczone ustawienia mogą być wyświetlane następujące wartości.

 • Wyliczone ustawienia [Calculated Settings]:
  • Dozwolone [Allowed]: Grupa będzie mogła wykonywać to działanie dlatego, że zezwolenie zostało udzielone na tym lub wyższym poziomie praw dostępu.
  • Niedozwolone [Not Allowed]: Grupa nie będzie mogła wykonywać tego działania, ponieważ na działanie nie udzielono zgody w poziomach dostępu grupy/komponentu. To ustawienie może być zmienione (nadpisane).
  • Niedozwolone (blokada) [Not Allowed (Locked)]: Grupa nie będzie mogła wykonywać tego działania, ponieważ na działanie nie udzielono zgody w poziomach dostępu grupy/komponentu. Tego ustawienia nie można zmienić (nadpisać) dla tego bądź niższego poziomu dostępu komponentu/grupy.

Przybornik

W prawym górnym rogu okna modalnego znajdują się trzy przyciski:

16-przybornik modalne.png

Ich działanie jest następujące:

 • Zapisz [Save]: zapamiętuje nowe ustawienia, zamyka okno.
 • Zastosuj [Apply]: zapamiętuje nowe ustawienia, nie zamyka okna, umożliwia kontynuowanie konfiguracji.
 • Anuluj [Cancel]: nie zapamiętuje zmian dokonanych od momentu poprzedniego zapisywania, zamyka okno.

Porady

 • Kliknij przycisk Zapiszna karcie Uprawnienia, aby zobaczyć uaktualnione Ustawienia wyliczone.

Tematy pokrewne