--=REKLAMA=--

Pomoc16

Menu Pozycja menu Wyszukiwanie Lista wyników wyszukiwania

Z Joomla!WikiPL

Łącze typu Lista wyników wyszukiwania

W części okna z typami pozycji menu zatytułowanej Wyszukiwanie mamy skromny wybór, bo jedynie Lista wyników wyszukiwania. Układ ten jest wykorzystywany automatycznie przez system do wyświetlania wyników wyszukiwania. Pozycję tego typu umieszczamy również niekiedy w menu, aby udostępnić użytkownikom bezpośredni odnośnik do strony ze wzbogaconymi opcjami filtrowania wyszukiwania.

Przykład strony przedstawiono poniżej.

15 search layout example.png

Opcje podstawowe

16 menu wyszukiwanie ukl lista wynikow 1.png

Układ strony mogą konfigurować dwie podstawowe opcje:


  • Zakres wyszukiwania [Use Search Areas]: decyduje o wyświetlaniu pól wyboru zakresu wyszukiwania, które umożliwiają użytkownikom ograniczenie wyszukiwania do dowolnej kombinacji z zakresu: artykuły, sekcje i kategorie artykułów, kanały RSS, kontakty, zakładki. Zaznacz jedną z opcji Pokaż lub Ukryj.
  • Data utworzenia [Show Created Date]: decyduje o wyświetlaniu w wynikach wyszukiwania daty utworzenia artykułu.
Uwaga: Prawdopodobnie opcja nie działa poprawnie.