--=REKLAMA=--

Pomoc16

Menu Pozycja menu Użytkownik Logowanie

Z Joomla!WikiPL

Układ typu: Logowanie

Wyświetla standardowe strony Logowanie i Wylogowanie. Umożliwia użytkownikom logowanie w witrynie, jak widać poniżej:

Opcje podstawowe

W przypadku pozycji typu Zaloguj - Wyloguj można zdecydować o ustawieniu poniższych opcji podstawowych widocznych:


  • Po zalogowaniu skocz do [Login Redirection URL]: adres strony, która zostanie otwarta po zalogowaniu się użytkownika. Jeśli pole pozostanie niewypełnione, Joomla! otworzy stronę startową.
  • Opis logowania [Login Description]: decyduje o wyświetlaniu opisu logowania ustalonego poniżej. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
  • Tekst opisu logowania [Login Description Text]: tekst komunikatu wyświetlanego po pomyślnym zalogowaniu się. Jeśli pole poniżej pozostanie niewypełnione, Joomla! użyje tekstu standardowego określonego w stałej językowej _LOGIN_DESCRIPTION.
  • Logowanie - grafika [Login Image]: ilustracja strony logowania. Plik z grafiką musi być umieszczony w katalogu images/stories. Zaznacz dowolny z plików dostępnych na liście.
  • Po wylogowaniu skocz do [Logout Redirection URL]: adres strony, która zostanie otwarta po wylogowaniu się użytkownika. Jeśli pole pozostanie niewypełnione, Joomla! otworzy stronę startową.
  • Tekst opisu wylogowania [Login Description Text]: tekst komunikatu wyświetlanego po pomyślnym wylogowaniu się. Jeśli pole poniżej pozostanie niewypełnione, Joomla! użyje tekstu standardowego określonego w stałej językowej _LOGOUT_DESCRIPTION.
  • Opis wylogowania [Logout Description]: decyduje o wyświetlaniu ustalonego poniżej opisu wylogowania. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
  • Wylogowanie - grafika [Logout Image]: ilustracja strony wylogowania. Plik z grafiką musi być umieszczony w katalogu images/stories. Zaznacz dowolny z plików dostępnych na liście.