--=REKLAMA=--

Pomoc16

Menu Pozycja menu Użytkownik Dostosuj swój profil

Z Joomla!WikiPL

Układ typu: Popraw swoje dane

Pozwala użytkownikowi zmieniać ustawienia konta (strefę czasową, język, hasło i swoje dane). Użytkownicy, którzy mają prawo dodawać artykuły, będą mogli wybrać edytor, a uprawnieni do dostępu do zaplecza - również stronę systemu pomocy. Pamiętaj, że dostęp do dodatkowych opcji wyboru może zostać zablokowany w Konfiguracji globalnej - (System → Ustawienia użytkownika → Parametry konta).

Układ typu Popraw swoje dane przedstawia ilustracja poniżej.

16 menu uzytkownik ukl popraw dane.png

Ten typ pozycji menu nie ma unikalnych parametrów.