--=REKLAMA=--

Pomoc16

Menu Pozycja menu Artykuły Artykuły archiwalne

Z Joomla!WikiPL

Układ typu: Przegląd - Artykuły archiwalne

Typ pozycji menu Przegląd - Artykuły archiwalne jest wykorzystywany do przedstawienia zarchiwizowanych artykułów. Wyświetla dwie rozwijane listy - lat i miesięcy, umożliwiające wybór artykułów według daty utworzenia. Poniżej wyświetlany jest typowy przegląd artykułów. W przypadku artykułów podzielonych na wprowadzenie i tekst główny, wyświetlany jest tekst wprowadzający i odnośnik "Więcej…". Archiwizacji artykułów dokonujemy na stronie Artykuły - Artykuły.

Opcje układu Artykuły archiwalne

Parametry pozycji menu typu Przegląd - Artykuły w archiwum umożliwiają określenie reguły sortowania, co widać na ilustracji poniżej.

16 menu artykuly ukl archiwum artykulow 1.png


 • Uporządkuj artykuły [Article Order]: decyduje o kolejności wyświetlania artykułów w przeglądzie - wewnątrz kategorii. Pierwszeństwo ma porządek określony powyżej. Jeśli wcześniej wybierzesz opcję Nie sortuj. Uporządkuj tylko artykuły, artykuły zostaną wyświetlone według jednego z poniższych kryteriów. Jeśli wybierzesz którąś z pozostałych opcji powyżej, to artykuły zostaną wyświetlone w grupach - kategoriami, a dopiero potem uporządkowane według jednego z poniższych kryteriów.
  16 uporzadkuj artykuly.png
  • Globalnie [Use Global]: według ustawienia w opcjach komponentu
  • Kolejność wyróżnionych [Oldest first]: według uporządkowania artykułów wyróżnionych.
  • Od najstarszych [Oldest first]: chronologicznie, według daty, najpierw najstarsze.
  • Od najnowszych [Most recent first]: chronologicznie, według daty, najpierw najnowsze.
  • Tytuły :: A - Z [Title Alphabetical]: alfabetycznie według tytułów
  • Tytuły :: Z - A [Title Reverse-Alphabetical]: w odwróconej kolejności alfabetycznej według tytułów
  • Autorzy :: A - Z [Author Alphabetical]: alfabetycznie według nazw autorów
  • Autorzy :: Z - A [Author Reverse-Alphabetical]: w odwróconej kolejności alfabetycznej według nazw autorów.
  • Najwięcej odsłon [Most Hits]: według częstotliwości odsłon - najpierw najczęściej przeglądane.
  • Najmniej odsłon [Least Hits]: według częstotliwości odsłon - najpierw najrzadziej przeglądane.
  • Jak w wykazie na zapleczu [Article Manager Order]: zachowuje kolejność ustaloną w wykazie Artykuły.
 • Uporządkuj wg daty [Date for ordering]: jeśli wybrano sortowanie według daty, decyduje, według której daty uporządkować artykuły:
  16 uporzadkuj wg daty.png
  • Globalnie [Use global]: według ustawienia w opcjach komponentu
  • Utworzono [Created]: według daty utworzenia,
  • Poprawiano [Modified]: według daty ostatniej zmiany
  • Opublikowano [Published]: według daty opublikowania.
 • Artykułów na liście [ang]: określ, ile artykułów wyświetlać na jednej stronie listy.
 • Kryterium filtrowania [Filter Field]: pozwala ustalić domyślny sposób uporządkowania artykułów. Dostępne są trzy opcje: według nazwy autora, tytułu oraz ilości odsłon. Jeśli użytkownikom zostanie udostępniony formularz Filtr, będą mogli zmienić sposób sortowania artykułów.
 • Znaków we wprowadzeniu [Intro text Limit]: można ograniczyć ilość znaków we wprowadzeniu. Wpisz dowolną liczbę (zwykle około 100-200). Jeśli liczba znaków we wprowadzeniu będzie większa, zostanie ono skrócone.