--=REKLAMA=--

Pomoc16

Komponenty Reklamy Śledzenie

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 1.6
Pełna lista

Menu witryna

Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły - Rodzaje modułów

Streszczenie

Omawiany poniżej ekran Reklama → Śledzenie jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu menedżer. Jest używana do zarządzania statystyką wyświetleń i kliknięć w reklamy.

Nawigacja

Z rozwijanego menu zaplecza administracyjnego wybierz pozycję Komponenty → Reklamy → Śledzenie [Components → Banners → Tracks]. Możesz również przejść na tę stronę ze stron Reklama Reklamy, Reklama Kategorie oraz Reklama Klienci.

Opis

Na stronie menedżera Śledzenie reklam można zobaczyć statystykę odsłon (wyświetleń) i kliknięć. Reklamy bąda widoczne tylko wówczas, gdy właczone są opcje Zliczaj wyświetlenia i Zliczaj kliknięcia oraz gdy liczba wyświetleń i kliknięć będzie większa od 1. Ponieważ wyświetlenia i kliknięcia są liczone odrębnie, każda reklama może się pojawić w tym wykazie dwukrotnie.


Zdjęcie ekranu

500px

Nawigacja lokalna - odnośniki Reklama, Kategorie i Klienci

Z lewej strony tuż pod tytułem ekranu, a powyżej wyszukiwarki znajdują się menu lokalne z dwoma odnośnikami:

16 reklamy lista podmenu.png

 • Reklamy [Banners]: naciśnij ten odnośnik, aby przejść na stronę Reklama Reklamy.
 • Kategorie [Categories]: naciśnij ten odnośnik, aby przejść na stronę Reklama Kategorie.
 • Klienci [Clients]: naciśnij ten odnośnik, aby przejść na stronę Reklama Klienci.
 • Śledzenie [Tracks]: odnośnik jest nieaktywny, ponieważ znajdujesz się właśnie na stronie Reklama Śledzenie.

Lista pozycji

W obszarze roboczym znajduje się tabela z listą reklam. Posługiwanie się długimi listami ułatwiają narzędzia do wyszukiwania, filtrowania i sortowania.

Informacje w tabeli

W tabeli zestawiono wybrane informacje o wszystkich reklamach, które zostały choć jeden raz wyświetlone bądź kliknięte. Dostępne są tutaj następujące kolumny:


 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Usuń, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Zmień, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.
 • Zablokowane pole wyboru: sygnalizuje, że konto użytkownika może być aktualnie modyfikowane przez innego administratora. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował konto. Wstrzymaj się z edycją konta, dopóki edytuje je inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator. Zobacz na ten temat artykuł: Odblokowanie.
 • Reklama [Banner]: nazwa reklamy. Jest łączem. Gdy klikniesz nazwę, zostanie otwarty edytor właściwości elementu.
 • Klient [Client]: nazwa reklamodawcy. Reklamodawców można dodać na stronie Reklama - Klienci.
 • Kategoria [Category]: nazwa kategorii, do których przypisano pozycję treści - artykuł, kontakt, doniesienie, reklamę. Sygnalizuje temat lub inne kryterium zgrupowania elementów we wspólnej kolekcji.
 • Rodzaj [Type]: typ prezentowanej statystyki - wyświetlenia lub kliknięcia.
 • Liczba [Count]: aktualna liczba wyświetleń lub kliknięć ogłoszenia od momentu wyzerowania statystyki
 • Data [Date]: wskazuje, kiedy ostatnio nastąpiło zwiększenie liczby wyświetleń lub kliknięć.

Sortowanie

Naciśnij nagłówek w tytułowym wierszu tabeli, aby uporządkować listę kontaktów rosnąco lub malejąco według kryterium określonego nazwą kolumny: nazwy, stanu publikacji, poziomu dostępu, kategorii, połączeń z użytkownikami.

Wyszukiwanie

Nad lewym narożnikiem tabeli znajduje się lokalna wyszukiwarka kontaktów według nazwy. Wpisz fragment albo cały tytuł kontaktu, który chcesz znaleźć i naciśnij przycisk Szukaj. Na liście pozostaną jedynie kontakty, które zawierają w tyle ciąg znaków wpisany w polu wyszukiwania. Aby wrócić do pełnej listy, należy kliknąć przycisk Wyczyść.

Filtrowanie

Po prawej stronie widocznych jest kilka filtrów, umożliwiających wyselekcjonowanie kontaktów spełniających zadane kryteria filtrowania. W przypadku listy kontaktów dysponujemy stanu publikacji, filtrem kategorii, filtrem poziomów dostępu, filtrem języka treści.

16 reklamy lista filtry.png

Ponadto na dole, pod listą dysponujemy filtrem liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie oraz - gdy lista rozmieszczona jest na wielu stronach paskiem nawigacyjnym.

Możliwe są dowolne kombinacje filtrów i wyszukiwarki. Przykładowo, korzystając z kilku filtrów można wybrać tylko kontakty opublikowane, przypisane do jednej kategorii, zawierające w nazwie znak „G”.

 • Wybierz stan [Select State]: filtruje listę wyświetlanych pozycji, z rozwijalnej listy pozycji wybierz jeden ze stanów publikacji: Opublikowane [Published], Nieopublikowane [Unpublished], Wyrzucone do kosza [Trashed], Zarchiwizowane [Archived] albo Wszystkie [All]]
 • Wybierz kategorię [Select Category]: filtruje listę wyświetlanych pozycji, skorzystaj z listy rozwijalnej, aby wyselekcjonować tylko pozycje z wybranej kategorii albo wszystkie.
 • Wybierz klienta [Select Client]: użyj listy rozwijalnej, aby wyselekcjonować reklamy wybranego klienta.
 • Wybierz typ [Select Type]: ogranicza wyświetlanie rozszerzeń, np. modułów, dodatków, zgodnie z wybranym typem. Z listy rozwijalnej wybierz typ rozszerzenia, które chcesz wyświetlać.

Ogranicznik liczby pozycji

Poniżej dolnej krawędzi tabeli znajduje się filtr Pokaż [Display #]. Filtr umożliwia ustalenie, ile pozycji wyświetlać na jednej stronie. Jeśli na liście znajduje się więcej pozycji, niż ilość określona wybraną opcją, przemieszczanie między stronami ułatwiają przyciski paginacji (numery stron oraz odnośniki Start, Poprzednie, Następne, Koniec). Zauważ, że w przypadku dużej ilości pozycji, ich ilość na liście można ograniczyć za pomocą filtrów powyżej listy.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Plik:16-komponent przybornik opcja.png

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Eksportuj [Export]: kliknij, aby pobrać plik zawierający statystykę wyświetleń i kliknięć ogłoszeń. Następnie określ własności pliku w oknie nakładki:
  16 reklamy sledzenie eksportuj.png
  • Kompresuj [Compressed]: zaznacz jedną z opcji - Tak lub Nie
  • Nazwa pliku [Filename]: zdefiniuj nazwę pliku, wykorzystując dowolne z poniższych znaczników:
   • __SITE__ - umieści w nazwie pliku nazwę witryny
   • __CATID__ - umieści w nazwie pliku ID kategorii
   • __CATNAME__ - umieści w nazwie pliku nazwę kategorii
   • __CLIENTID__ - umieści w nazwie pliku ID klienta
   • __CLIENTNAME__ - umieści w nazwie pliku nazwę klienta
   • __TYPE__ - umieści w nazwie pliku ID rodzaj statystyki: 1 - w przypadku statystyki wyświetleń, 2 - w przypadku statystyki kliknięć, tylko wówczas, gdy plik zawiera jeden rodzaj statystyk
   • __TYPENAME__ - umieści w nazwie pliku nazwę rodzaju statystyki - wyświetlania lub kliknięcia, tylko wówczas, gdy plik zawiera jeden rodzaj statystyk
   • __BEGIN__ - umieści w nazwie pliku datę rozpoczęcia
   • __END__ - umieści w nazwie pliku datę zakończenia
  • Eksportuj [Export]: kliknij ten przycisk, aby pobrać plik statystyk
  • Anuluj [Cancel]: kliknij ten przycisk, jeśli chcesz zrezygnować z eksportowania pliku.
Plik zapisany jest w formacie .csv (wartości pól oddzielone przecinkami), może być odczytany np. w programach MS Excel czy OO Calc.
 • Usuń statystykę [Delete Tracks]: zaznacz wybrane pozycje i kliknij te ikonę, aby usunąć zaznaczone statystyki wyświetleń lub kliknięć reklamy
 • Opcje [Options]: zależnie od miejsca umożliwia globalną konfigurację komponentu - Artykuły, Dodatki, Kontakty, Menu, Moduły, Użytkownicy, itd. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki z opcjami konfiguracji globalnej komponentu.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.


Opcje

Przeczytaj Reklama Reklamy Opcje.

Pokrewne tematy i inne zasoby