--=REKLAMA=--

Pomoc16

Komponenty Powiadomienia Napisz

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 1.6
Pełna lista

Menu witryna

Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły - Rodzaje modułów

Streszczenie

Omawiany poniżej ekran Powiadomienia → Napisz wiadomość jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu edytor. Służy do redagowania i wysyłania powiadomień użytkownikom uprawnionym do obsługi zaplecza, np. superużytkownikom, administratorom, operatorom.

Nawigacja

Z menu nawigacyjnego zaplecza wybierz pozycję Komponenty → Powiadomienia → Nowa wiadomość lub naciśnij ikonę "Utwórz" na pasku narzędziowym w przeglądzie wiadomości. Powiadomienia Wiadomości.

Opis

Ten ekran pozwoli Ci na pisanie i wysyłanie prywatnych wiadomości do innych użytkowników z grup z odpowiednimi uprawnieniami. Zobacz: grupy użytkowników


Zdjęcie ekranu

16 powiadomienia napisz.png

Szczegóły

  • Odbiorca. Odbiorca wiadomości. Kliknij wybierz użytkownika w celu otwarcia okna typu pop-up, a następnie wybierz z listy użytkownika, któremu chcesz wysłać wiadomość.
  • Temat. Temat wiadomości.
  • Wiadomość. Treść wiadomości.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

16 powiadomienia napisz przybornik.png

  • Wyślij. Wyślij wiadomość. Zwróć uwagę na to, że pola Odbiorca, Temat, Wiadomość nie mogą być puste.
  • Anuluj [Cancel]: umożliwia rezygnację z tworzenia nowego elementu albo poprawiania danych i ustawień istniejącej pozycji, przerywa pracę w edytorze bez zapisywania zmian naniesionych od poprzedniej operacji zapisywania, przenosi na stronę przeglądu pozycji, odblokowuje edytowany element.
Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie własności elementu sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zapisz - anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku.
  • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Tematy pokrewne