--=REKLAMA=--

Pomoc16

Dodatek Użytkownik - Profil

Z Joomla!WikiPL

Dodatek Użytkownik - Profil [User - Profile] dodaje możliwość konfiguracji i prezentacji profili użytkowników. Dodatek pozwala poszerzyć standardowy formularz rejestracyjny o dodatkowe informacje - wymagane i opcjonalne. Obsługuje również ich wyświetlanie w części frontowej. Administrator może decydować, o jakie informacje zostanie poszerzony formularz rejestracyjny oraz które informacje są obowiązkowe, a które opcjonalne. Gdy dodatek zostanie włączony, formularze kont użytkowników na stronach menedżera Użytkownicy zostaną poszerzone o kartę Profil użytkownika. Użytkownicy podają dane do swojego profilu podczas rejestarcji i mogą je modyfikować po zalogowaniu się w witrynie bądź - wprzypadku operatorów - na zapleczu.

  • Wymagane [Required]: Pole widoczne w formularzu rejestracyjnym, podanie informacji jest obowiązkowe.
  • Opcjonalne [Optional]: Pole widoczne w formularzu rejestracyjnym, ale użytkownik może swobodnie decydować, czy poda informację i czy będzie ona wyświetlana w jego profilu.
  • Wyłączone [Disabled]: Pole wyłączone i niewidoczne w formularzu rejestracyjnym i profilu użytkownika.

16 dod uzytkownik profil.png

Wszystkie pola są typu tekstowego, z wyjątkiem pola Warunki korzystania. W polu Warunki korzystania zastosowano przycisk radiowy - użytkownik decyduje, czy zgadza się stosować do regulaminu korzystania z witryny.