--=REKLAMA=--

Pobieranie wartości parametrów w pliku szablonu

Z Joomla!WikiPL

Aby w pliku szablonu pobrać wartości parametru, wywołaj funkcję:

<?php 
$myParam = $this->params->get( 'parameterName' ); 
?>

Na przykład, pobranie dwóch parametrów ustawionych na stronie Definiowanie parametrów w templateDetails.xml

Dla parametru templateColour ustaliliśmy wartości czterech opcji: niebieski, czerwony, zielony i czarny. Te wartości odwołują się do pliku CSS. Ustalamy więc połączenie do pliku CSS definiującego kolorystykę:

<?php
$tplColor = $this->params->get( 'templateColour' );
$this->addStyleSheet( $this->baseurl  .'/templates/'. $this->template .'/css/'. $tplColor .'.css' );
?>

Dla parametru authorCopyright ustaliliśmy wartości opcji 0 i 1, aby ukryć lub wyświetlić notę o prawach własności na dole szablonu.

<?php if ($this->params->get( 'authorCopyright' )) : ?>   
     <div class="copyright">
         Twój kod...
     </div>
<?php endif; ?>

Dziękujemy za wkład

» Wojsmol,