--=REKLAMA=--

Plik templateDetails.xml/Poprawianie pliku templateDetails.xml

Z Joomla!WikiPL

Aby zapewnić, że Twój szablon jest w pełni międzynarodowy, wielojęzyczny, musisz przetłumaczyć kilka elementów pliku XML, dołączyć pliki definicji językowych oraz ich listę w pliku templateDetails.plik xml.

Tłumaczenie templateDetails.xml

Kilka elementów skryptu templateDetails.xml wyświetlanych w edytorze szablonu na zapleczu wymaga przetłumaczenia. Są to co najmniej:

name Nazwa szablonu. Na przykład, Beez
description Opis szablonu.

Pola te wyświetlane są również podczas instalacji szablonu.

Deklaracja plików językowych w templateDetails.xml

Wszystkie pliki językowe muszą być zadeklarowane w skrypcie templateDetails.plik xml. Oddzielnie umieszczamy informacje o plikach tłumaczących napisy widoczne w witrynie i napisy widoczne w edytorze szablonu na zapleczu. Informacja o plikach językowych objęte są znacznikami <languages>. Przykładowo dwa angielskie (brytyjskie) pliki językowe i dwa niemieckie pliki językowe dla szablonu Beez zadeklarowane są następująco:

<?xml version=”1.0” encoding=”utf-8” ?>
<install version=”1.5” type=”template”>
 
   .........
 
  <languages>
    <language tag=”en-GB”>en-GB.tpl_beez.ini</language>
    <language tag=”de-DE”>de-DE.tpl_beez.ini</language>
  </languages>
 
   .........
 
  <administration>
    <languages folder=”admin”>
      <language tag=”en-GB”>en-GB.tpl_beez.ini</language>
      <language tag=”de-DE”>de-DE.tpl_beez.ini</language>
    </languages>
  </administration>
 
</install>


Zwróć uwagę: w znaczniku <languages> dla zaplecza użyty jest atrybut folder. Jest to konieczne, ponieważ pliki językowe witryny i zaplecza są nazwane tak samo i nie mogą znajdować się w jednym katalogu pakietu instalacyjnego szablonu. W tym przykładzie pliki językowe zaplecza zostały umieszczone w katalogu nazwanym admin, aby odróżnić je od plików tłumaczących napisy witryny.


Deklaracja plików językowych w templateDetails.xml

Podobnie jak w przypadku innych plików, w pliku templateDetails.xml umieszczamy informację o plikach językowych dołączonych do szablonu witryny:

<languages>
  <language tag="en-GB">en-GB.tpl_wzorzec.ini</language>
  <language tag="pl_PL">pl-PL.tpl_wzorzec.ini</language>
</languages>

Albo o dołączonych do szablonu zaplecza:

<administration>
  <languages folder="admin">
   <language tag="en-GB">en-GB.tpl_wzorzec.ini</language>
   <language tag="pl_PL">pl-PL.tpl_wzorzec.ini</language>
  </languages>
</administration>

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],