--=REKLAMA=--

Plik templateDetails.xml

Z Joomla!WikiPL

Pierwszym plikiem, jaki musimy stworzyć dla nowego szablonu, jest templateDetails.xml. Bez tego pliku Joomla! nie „zobaczy” szablonu wśród dostępnych, a tym samym niemożliwe byłoby testowanie projektu.

Treść i budowa pliku templateDetails.xml

Treść i budowa pliku templateDetails.xml konfigurującego szablony dla Joomla! 1.0 różni się nieco od plików konfigurujących szablony dla Joomla! 1.5. Plik, który może posłużyć w pracach projektowych, musi – w najprostszej postaci - zawierać:

 • deklarację XML w nagłówku,
 • jeden element główny:
  • mosinstall w przypadku szablonów dla Joomla! 1.0,
  • install w przypadku szablonów dla Joomla! 1.5,
  • extension w przypadku szablonów dla Joomla! 2.5 i wyższych,
 • nazwę szablonu – element name (w obu przypadkach),
 • pozycje modułów – positions z elementami position (Joomla! 1.5).

Wszystkie inne elementy pliku templateDetails.xml są konieczne tylko wówczas, gdy:

 • przygotowujemy wersję instalacyjną szablonu,
 • wyposażamy szablon w opcje konfiguracyjne (Joomla 1.5).

Do elementów tych należą:

 • dane szablonu, do których zaliczamy elementy: creationDate, author, copyright, license, authorEmail, authorUrl, version i description,
 • nazwy plików szablonu – elementy filename, które można zgrupować w elementach files, images, css lub nazwanych inaczej,
 • parametry szablonu – umieszczone wewnątrz elementu params elementy param z atrybutami: name, type, label, default i description oraz – niekiedy – zagnieżdżonymi w nich elementami option z atrybutem value (tylko Joomla 1.5).

Dobrą, oszczędzającą czas praktyką, jest przygotowanie sobie wzorcowych plików, które wystarczy później przekopiować do katalogu z projektem nowego szablonu i zmodyfikować niezbędne szczegóły.

Wzorzec dla Joomla 1.0 Joomla 1.0

Aby przygotować plik templateDetails.xml konfigurujący szablon dla Joomla 1.0:

1. W katalogu /template utwórz folder /00-wzorzec. 2. W swoim edytorze HTML, np. nVu, wpisz poniższy kod:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<mosinstall type="template" version="1.0.0">
	<name>00-wzorzec</name>
	<creationDate>1 sierpnia 2007</creationDate>
	<author>Imię i nazwisko</author>
	<copyright>Nazwa projektanta</copyright>
	<license>GNU/GPL</license>
	<authorEmail>konto@domena.pl</authorEmail>
	<authorUrl>www.domena.pl</authorUrl>
	<version>0.0</version>
	<description>Szablon dla Joomla 1.0</description>
	<files>
		<filename>index.php</filename>
		<filename>template_thumbnail.png</filename>
	</files>
	<images>
		<filename>images/header.jpg</filename>
	</images>
	<css>
		<filename>css/template_css.css</filename>
	</css>
</mosinstall>

3. Zapisz plik w utworzonym wcześniej katalogu, nadając mu nazwę templateDetails.xml.

Wzorzec dla Joomla! 1.5 Joomla 1.5

Aby przygotować plik templateDetails.xml konfigurujący szablon dla Joomla! 1.5:

1. W katalogu /template utwórz folder /00-wzorzec.

2. W swoim edytorze HTML, np. nVu, wpisz poniższy kod:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE install PUBLIC "-//Joomla! 1.5//DTD template 1.0//EN" "http://dev.joomla.org/xml/1.5/template-install.dtd">
<install version="1.5" type="template">
	<name>00-wzorzec</name>
	<creationDate>1 sierpnia 2007</creationDate>
	<author>Imię i nazwisko</author>
	<copyright>Nazwa projektanta</copyright>
	<license>GNU/GPL</license>
	<authorEmail>konto@domena.pl</authorEmail>
	<authorUrl>www.domena.pl</authorUrl>
	<version>0.0</version>
	<description>Szablon dla Joomla 1.5</description>
	<files>
		<filename>index.php</filename>
		<filename>template_thumbnail.png</filename>
		<filename>css/template_css.css</filename>
		<filename>images/header.jpg</filename>
	</files>
	<positions>
		<position>breadcrumb</position>
		<position>left</position>
		<position>right</position>
		<position>top</position>
		<position>user1</position>
		<position>user2</position>
		<position>user3</position>
		<position>user4</position>
		<position>footer</position>
		<position>topmenu</position>
	</positions>
	<params>
		<param>
			<option></option>
			<option></option>
		</param>
	</params>
</install>

3. Zapisz plik w utworzonym wcześniej katalogu, nadając mu nazwę templateDetails.xml.

Wzorzec dla Joomla! 2.5  Joomla 2.5 Joomla 3.x

Aby przygotować plik templateDetails.xml konfigurujący szablon dla Joomla! 2.5 i wyższych:

1. W katalogu /template utwórz folder /00-wzorzec.

2. W swoim edytorze HTML, np. nVu, wpisz poniższy kod:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE install PUBLIC "-//Joomla! 2.5//DTD template 1.0//EN" "http://www.joomla.org/xml/dtd/2.5/template-install.dtd">
<extension version="2.5" type="template" client="site" method="upgrade">
	<name>00-wzorzec</name>
	<creationDate>1 sierpnia 2007</creationDate>
	<author>Imię i nazwisko</author>
	<copyright>Nazwa projektanta</copyright>
	<license>GNU/GPL</license>
	<authorEmail>konto@domena.pl</authorEmail>
	<authorUrl>www.domena.pl</authorUrl>
	<version>0.0</version>
	<description>Szablon dla Joomla 1.5</description>
 
	<files>
		<folder>css</folder>
		<folder>html</folder>
		<folder>images</folder>
		<folder>javascript</folder>
		<folder>fonts</folder>
		<folder>language</folder>
		<filename>index.html</filename>
		<filename>index.php</filename>
		<filename>templateDetails.xml</filename>
		<filename>template_preview.png</filename>
		<filename>template_thumbnail.png</filename>
		<filename>favicon.ico</filename>
		<filename>component.php</filename>
		<filename>error.php</filename>
	</files>
 
	<positions>
		<position>debug</position>
		<position>position-0</position>
		<position>position-1</position>
		<position>position-2</position>
		<position>position-3</position>
		<position>position-4</position>
		<position>position-5</position>
		<position>position-6</position>
 
		<position>position-15</position>
	</positions>
 
	<languages folder="language">
		<language tag="en-GB">en-GB/en-GB.tpl_00-wzorzec.ini</language>
		<language tag="en-GB">en-GB/en-GB.tpl_00-wzorzec.sys.ini</language>
	</languages>
 
	<config>
  		<fields name="params">
    		<fieldset name="basic">
      		<field name="" type="" default="" label="" description="">
        			<option value="1">On</option>
        			<option value="0">Off</option>
      		</field>
      		<field name="" type="" default="" label="e" description="" />
    		</fieldset>
    		<fieldset name="advanced">
      		<field name="" type="" default="" label="" description="">
        			<option value="1">On</option>
        			<option value="0">Off</option>
      		</field>
      		<field name="" type="" default="" label="e" description="" />
    		</fieldset>
  		</fields>
	</config>
</extension>

3. Zapisz plik w utworzonym wcześniej katalogu, nadając mu nazwę templateDetails.xml.

Objaśnienie

Plik templateDetails.xml formułowany jest w języku XML – rozszerzalnym języku znaczników. Kodowanie w XML jest niezwykle proste, opiera się na kilku jasnych zasadach, obowiązujących także w plikach XHTML. Najpierw przedstawimy niektóre z tych zasad. Następnie omówimy znaczenie, treść i sposób opisu poszczególnych składników.

Reguły znakowania w XML

W przeciwieństwie do HTML, w XML nie ma znaczników zdefiniowanych przez jakiś standard. Istnieją jedynie reguły znakowania dokumentów, czy może precyzyjniej – elementów w dokumentach.

Elementy dokumentu to jego dowolne cząstki, cegiełki, z których jest zbudowany. Każdy element może zawierać wewnątrz inne. Każdy element zawarty w innym, musi być w nim zawarty całkowicie. Jak w matrioszce – mniejsze laleczki w całości muszą być zawarte w większych. Tylko jeden element może być głównym, jak matrioszka, w której mieszczą się wszystkie inne. Poza elementem głównym może się znaleźć tylko deklaracja XML.

Początek każdego elementu oznaczany jest jego nazwą umieszczoną w nawiasach ostrych, np. <dokument> czy <element>. Podobnie koniec, z tym że po nawiasie otwierającym umieszczamy znak ukośnika skierowanego w lewo, np. </dokument>, </element>. Nazwa elementu nie może zawierać spacji, musi rozpoczynać się od litery, a gdy składa się z więcej niż z jednego znaku także od podkreślenia lub dwukropka, np. <_a> czy <:a> i musi być dokładnie taka sama w znaczniku zamykającym, jak w otwierającym.

Znacznik rozpoczynający element może zawierać opisujące go atrybuty, np. <owoc smak=”kwaśny”>wiśnia</owoc>. Nazwa atrybutu wskazuje na właściwość, której wartość ujętą w cudzysłowy lub apostrofy określamy po znaku równania.

W dokumentach XML możemy również umieszczać „puste elementy”, elementy bez tekstu, np. obrazki. W takich przypadkach możemy użyć skróconego znacznika: <element_pusty/> albo zastosować normalny znacznik kończący: <element_pusty></element_pusty>.

Dodajmy jeszcze, że kilka znaków – nawiasy ostre (albo inaczej znak mniejszości i znak większości) oraz cudzysłowy, apostrofy i znak & (ampersand) traktowane są jako elementy znaczników – jeśli chcemy ich użyć jak zwykłych znaków, to musimy je zacytować, używając odpowiednich nazw & (&), < (<) > (>), ' (‘), " (”).

W pliku templateDetails.xml stosujemy nazwy elementów i ich atrybutów zadeklarowane w kodzie Joomla!. Nie wyklucza to jednak zastosowania dodatkowych własnych nazw elementów i atrybutów.

Uwaga: Przedstawione znakowania obowiązują także w XHTML z jednym wyjątkiem – nazwy znaczników w XHTML są ustalone w specyfikacji standardu 1.0 czy 1.1.

Nagłówek – deklaracja XML

W nagłówku pliku templateDetails.xml znajduje się tylko jedna linia – deklaracja XML:

	<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

Deklarację rozpoczyna instrukcja przetwarzania, informując że w dokumencie znajduje kod XML (?xml). Dalej mamy informacje, że plik został napisany zgodnie ze specyfikacją XML w wersji 1.0 (version="1.0" – aktualnie jedyna możliwa) oraz że jest kodowany zgodnie ze standardem utf-8 (encoding="utf-8").

W szablonach dla Joomla 1.0 podawano stronę kodową iso-8859-1 lub polską stronę kodową – iso-8859-2.

Ikona informacja.png
 Informacja

 Aby plik został odczytany poprawnie przez instalatora, musi zostać zakodowany zgodnie z instrukcją umieszczoną w pierwszej lini. Niektóre edytory HTML, np. polski Pajączek na podstawie tej instrukcji zapiszą plik w zadeklarowanym kodowaniu. W przypadku innych trzeba określić sposób kodowania podczas zapisu albo dokonać odpowiedniej konwersji, korzystając z programu narzędziowego lub odpowiedniego edytora. Ot, dlaczego warto korzystać z odpowiedniego oprogramowania.


Definicja typu dokumentu

W plikach manifestu dla Joomla 1.5 i wyższych deklarujemy typ dokumentu oraz adres internetowy pliku zawierającego jego specyfikację. Najprościej przekopiować ten wiersz z innego szablonu albo z wzorca.

<!DOCTYPE install PUBLIC "-//Joomla! 2.5//DTD template 1.0//EN" "http://www.joomla.org/xml/dtd/1.6/template-install.dtd">

Element główny

Element główny rozpoczyna linia druga, a kończy ostatnia. W szablonach dla Joomla! 1.0.x mają one postać:

<mosinstall type="template" version="1.0.0">
</mosinstall>

W szablonach dla Joomla 1.5 element główny nazywa się install, a linie w pliku mają następującą postać:

<install type="template" version="1.5">
</install>

W szablonach dla Joomla 2.5 i wyższych element główny nazywa się extension, a linie w pliku mają następującą postać:

<extension version="2.5" type="template" client="site" method="upgrade">
</extension>

Znaczniki <mosinstall>, <install> oraz <extension> wskazują, że mamy do czynienia z plikiem zawierającym instrukcje dla instalatora rozszerzenia Joomla!.

W Joomla 1.0 i Joomla 1.5 znacznik otwierający zawierał dwa argumenty type i template. W szablonach dla wersji od 1.6 wzwyż pojawił się jeszcze tzreci argument client. Argument template wskazuje instalatorowi, że jest to właśnie szablon, a nie moduł, komponent czy dodatek albo inne rozszerzenie.

Argument version określa numer wersji Joomla!, dla której szablon został stworzony. Informacja ta nie wpływa jednak na interpretację kodu szablonu przez Joomla!.

Nowy w szablonach dla Joomla 2.5 i wyższych argument cleint wskazuje dla którego obszaru Joomla szablon jest przeznaczony - dla zaplecza (przyjmuje wartość administrator), czy dla witryny (przyjmuje wartość: site).

Kończąca instrukcję ostatnia linia kodu zawiera jedynie słowo kluczowe mosinstall albo install lub extension ujęte, jak wszystkie instrukcje w ostre nawiasy, ale poprzedzone ukośnikiem, wskazującym że jest to znacznik zamykający element.

Elementy potomne

Wszystkie inne elementy muszą być umieszczone w elemencie głównym, pomiędzy tymi dwoma znacznikami, rozpoczynającym i kończącym (mosinstall, install lub extension - zależnie od wersji Joomla. Nazywamy je potomnymi lub mówimy, że są zagnieżdżone.

Nazwa szablonu

Aby plik integrował szablon z Joomla! niezbędny jest jeden element name, który określa nazwę szablonu i równocześnie nazwę katalogu, w którym umieszczone są pliki szablonu, np.:

	<name>00-wzorzec</name>

Nazwę szablonu umieszczamy między znacznikiem otwierającym <name> i znacznikiem kończącym </name>. Nazwa powinna być zwięzła. Może być złożona z małych i wielkich liter, z cyfr, mogą się w niej znajdować spacje. Krótko mówiąc – korzystamy z zestawu znaków używanego w nazwach plików i katalogów. Wielkość znaków w nazwie ma znaczenie - nazwa Nazwa_szablonu i nazwa_Szablonu to dwie rożne nazwy!

W nazwie szablonu nie można używać znaków interpretowanych jako elementy znaczników (ostrych nawiasów, pojedynczego i podwójnego cudzysłowu i znaku &). Niewskazane jest również używanie znaków specyficznych np. dla alfabetu polskiego. Użycie takich nazw może powodować problemy w odnalezieniu przez Joomla! katalogu z szablonem. Na podstawie nazwy szablonu umieszczonej w znaczniku <name> instalator tworzy katalog główny szablonu. Jest to więc nie tylko informacja, ale i instrukcja konfiguracyjna. Instalator zakłada poprawnie nazwany katalog także wówczas, gdy nazwa szablonu składa się z kilku wyrazów. A ponieważ w nazwie katalogu nie może być odstępów między składnikami nazwy, instalator scala słowa tworzące nazwę za pomocą dolnych łączników.

Jeśli więc nazwiesz szablon 00 wzorzec, to instalator utworzy katalog 00-wzorzec i w nim umieści pliki szablonu.

{{Uwaga|Pamiętaj o tym, gdy instalujesz szablony za pomocą FTP, metoda „ręczną” (w Joomla 1.0 lub Joomla 1.5). Zwróć uwagę na to, by nazwy katalogów odpowiadały nazwom szablonów, a równocześnie, by wszystkie spacje w nazwach zastąpić znakiem dolnego łącznika. W przeciwnym przypadku Joomla! lub zgłoszą komunikat, że szablon nie został znaleziony lub wybrany.

Ogólne informacje o szablonie

W kilku pierwszych wierszach przykładowego kodu znajdują się różne, ale niekonieczne informacje o szablonie:

 
<creationDate>2006-08-01</creationDate>
<author>Stefan Wajda</author>
<copyright>APW Zwiastun</copyright>
<license>GNU/GPL</license>
<authorEmail>zwiastun@joomla.pl</authore-mail>
<authorUrl>www.joomla.pl</authorUrl>
<version>1.0</version>

Nazwy elementów są zgodne z konwencją nazewniczą stosowaną w Joomla!(i nie tylko), powinny więc być dokładnie takie, jak w powyższym przykładzie. Ich znaczenie jest zapewne zrozumiałe, objaśnijmy wszakże, co każdy z elementów może zawierać:

 • creationDate: data stworzenia szablonu; data może być zapisana w dowolnym formacie, np. maj 2006, 08 czerwca 1978, 01/01/2004, May 2005 itd..
 • author: nazwa autora – pełne imię i nazwisko lub tylko imię czy pseudonim.
 • copyright: oznaczenie praw własności do szablonu – może zawierać nazwę firmy lub projektanta, jeśli prawa własności są zastrzeżone.
 • license: nazwa dokumentu zawierającego zasady i warunki korzystania z szablonu – w przypadku szablonów bezpłatnych jest to zwykle Powszechna Licencja Publiczna GNU GPL, czasem licencja Common Creative, ale może być każda inna.
 • authorEmail: adres poczty elektronicznej autora szablonu.
 • authorUrl: adres strony internetowej projektanta.
 • version: wersja szablonu – pierwsza cyfra oznacza numer główny wersji, kolejne cyfry lub litery wskazują na podwersje, informujące, że zachowany został zasadniczy kształt projektu, ale wprowadzono w nim pewne modyfikacje.
 • description: zwięzły opis szablonu i jego właściwości.

System plików

Aby plik templateDetails.xml umożliwiał instalację szablonu, musi – oprócz wspomnianej już nazwy szablonu - definiować strukturę systemu plików. W starszych wersjach konieczne było również wyszczególnienie plików w poszczególnych katalogach, w nowszych wersjach wyszczególniamy jedynie pliki w głównym katalogu szablonu. Nazwy podkatalogów oraz lokalizacja plików szablonu (poza plikiem głównym, plikiem templateDetails.xml oraz plikami ilustrującymi szablon, które umieszczane są w głównym katalogu) zależą od projektanta.

W nazwach elementów wskazujących na położenie plików trzeba użyć dokładnie takich samych nazw, jakie zastosujemy w kodzie szablonu.

Deklaracje systemu plików w Joomla 2.5  Joomla 2.5 Joomla 3.x

W pliku manifestu wyszczególniamy w sekcji <files> nazwy wszystkich podkatalogów, obejmując je znacznikami <folder> oraz nazwy wszystkich plików w katalogu głównym, otaczając je znacznikami <filename>. Instalator tworzy na tej podstawie potrzebne katalogi, a następnie przesyła do nich pliki szablonu. Oto przykładowa sekcja files:

	<files>
		<folder>css</folder>
		<folder>html</folder>
		<folder>images</folder>
		<folder>javascript</folder>
		<folder>fonts</folder>
		<folder>language</folder>
		<filename>index.html</filename>
		<filename>index.php</filename>
		<filename>templateDetails.xml</filename>
		<filename>template_preview.png</filename>
		<filename>template_thumbnail.png</filename>
		<filename>favicon.ico</filename>
		<filename>component.php</filename>
		<filename>error.php</filename>
	</files>


Deklaracje systemu pliku w Joomla 1.0 i 1.5  Joomla 1.0 Joomla 1.5

W szablonach dla Joomla 1.0 należało wyszczególnić zarówno katalogi, jak i wchodzące w ich skład pliki. W szablonach dla Joomla 1.5 wyszczególnianie plików wchodzących w skład podkatalogów nie było już konieczne.

Standardowo elementy wskazujące na pliki szablonu organizowane są w trzech grupach: files, images i css.

 • files: grupa plików umieszczonych bezpośrednio w głównym katalogu szablonu – powinny się w nim znaleźć dwa pliki: index.php oraz template_thumbnail.png. Wszystkie nazwy plików umieszczamy pomiędzy znacznikiem otwierającym <files> i znacznikiem kończącym </files>, przy czym każdy plik ujmujemy jako odrębny element nazwany filename.
 • images: grupa plików z grafikami, umieszczanych w katalogu szablonu /images. Wszystkie nazwy plików umieszczamy pomiędzy znacznikiem otwierającym <images> i znacznikiem kończącym </images> i podobnie jak poprzednio, każdy plik ujmujemy jako odrębny element nazwany filename, z tym, że podajemy pełną względną ścieżkę do pliku, a więc np. /images/obrazek.png.
 • css: grupa plików z arkuszami stylów, umieszczanych w katalogu szablonu /css. Wszystkie nazwy plików umieszczamy pomiędzy znacznikiem otwierającym <css> i znacznikiem kończącym </css> i podobnie jak poprzednio, każdy plik ujmujemy jako odrębny element nazwany filename, podając pełną względną ścieżkę do pliku, a więc np. /css/template_css.css.

Oto przykładowy kod:

	<files>
		<filename>index.php</filename>
		<filename>template_thumbnail.png</filename>
	</files>
	<images>
		<filename>images/header.jpg</filename>
	</images>
	<css>
		<filename>css/template_css.css</filename>
	</css>

Każdy wiersz tej części pliku jest dla instalatora instrukcją nakazującą utworzenie katalogu, jeśli nie istnieje i przekopiowanie do niego plików zawartych w pakiecie instalacyjnym.

Projektant może nakazać założenie dowolnie nazwanych katalogów, np. /konfiguracja, /obrazki, itp. i stosownie do tych nazw umieścić w pliku instrukcje wskazujące instalatorowi, że takie katalogi należy stworzyć, a wewnątrz znaczników otwierających i zamykających te instrukcje umieścić elementy 'filename informujące o ścieżce dostępu do pliku, rozpoczynającej się od głównego katalogu szablonu, np.:

<config>
		<filename>config/config.php</filename>
		<filename>config/styleswitcher.php</filename>
</config>
Ikona informacja.png
 Informacja

 Zwróć uwagę, że wśród plików wymienionych w przykładach nie ma nigdzie pliku templateDetails.xml. To jedyny plik, którego nie trzeba wyszczególniać! Instalator wczytuje go jako pierwszy do katalogu szablonu, tuż po utworzeniu katalogu.


Instrukcje konfiguracyjne dla Joomla! 1.5 Joomla 1.5

Rola pliku templateDetails.xml w szablonach dla Joomla! 1.5 i wyższych jest bogatsza – rozszerzono bowiem funkcje konfiguracyjne tego pliku.

Pozycje modułów

Niezbędne jest umieszczenie elementów definiujących pozycje modułów. W szablonach dla Joomla! 1.0 informacje o pozycjach modułów przechowywane są w bazie danych, w tabeli #__module_position. Natomiast w przypadku Joomla! 1.5 i wyższych jedynym źródłem informacji o dostępnych pozycjach modułów jest plik templateDetails.xml. Jeśli ich tutaj nie zamieścimy, Joomla! „nie będzie wiedzieć”, jakimi pozycjami modułów dysponuje i nie udostępni ich w edytorach modułów.

Wszystkie zaprojektowane w szablonie pozycje modułów grupujemy w elemencie positions, umieszczając każdy między znacznikiem opisującym position. Wygląda to następująco.

	<positions>
		<position>left</position>
		<position>right</position>
		<position>nazwa_pozycji</position>
	</positions>

Nazwy pozycji zależą od projektanta. Powinny sygnalizować przeznaczenie lub położenie pozycji w szablonie. Zalecane jest stosowanie nazw zwięzłych, sformułowanych wedle jednolitej konwencji, np. zawsze małymi literami.

Parametry

Niezwykłą właściwością szablonów dla Joomla! 1.5 jest prosty sposób definiowania w pliku templateDetails.xml różnych parametrów konfiguracyjnych. Grupujemy je w elemencie params, umieszczając każdy między znacznikiem opisującym <param> oraz umieszczonymi wewnątrz nich – w niektórych przypadkach – elementami option z atrybutem value. Oto przykład.

<params>
	<param name="colorVariation" type="list" default="white" label="Wersja kolorystyczna" description="Zaznacz domyślną wersję kolorystyczną ">
		<option value="">Domyślna</option>
		<option value="blue">Błękit</option>
		<option value="red">Czerwień</option>
		<option value="green">Zieleń</option>
	</param>
</params>

Znacznik <params> rozpoczyna, a znacznik </params> kończy sekcję definiującą dostępne opcje konfiguracyjne. Elementy param opisane są czterema atrybutami:

 • name – nazwa parametru, dowolna, zdefiniowana w kodzie szablonu,
 • type – rodzaj kontrolki umożliwiającej wybór opcji (pole tekstowe: text, przycisk opcji: radio, lista lub pole wyboru: list) ,
 • default – ustawienie domyślne,
 • label – treść etykiety,
 • description – opis, instrukcja dla użytkownika.

Element param może zawierać opcje wyboru – elementy option, każdy z argumentem value – wartością wyrażoną liczbą albo nazwą – zależnie od deklaracji zmiennych zastosowanych w kodzie szablonu.

Instrukcje konfiguracyjne dla Joomla! 2.5  Joomla 2.5 Joomla 3.x

W szablonach dla wyższych wersji Joomla! parametry zawarte są w sekcji <config> i traktowane jako <field> zagnieżdżone w <fieldset> oraz w tagach <field>, tak jak to pokazano poniżej:

<config>
    <fields name="params">
      <fieldset name="basic">
        <field name="" type="" default="" label="" description="">
          <option value="1">On</option>
          <option value="0">Off</option>
        </field>
        <field name="" type="" default="" label="e" description="" />
      </fieldset>
    </fields>
  </config>

Znacznik <fieldset name="">otacza grupę elementów. Zastosowanie atrybutu name=basic definiuje opcje podstawowe, a atrybutu name="advanced" opcje rozszerzone.

W definicjach parametrów nadal obowiązują atrybuty name="", type="", default="", label="" i description="".

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],