--=REKLAMA=--

Opisy ikon skrótów

Z Joomla!WikiPL

Poniżej znajduje się lista szablonów zawierających opisy ikon skrótów stosowane w Ekranach pomocy dla 1.5. Prosimy dodawać nowo utworzone szablony do tej strony.

EP ikony

{{ikony|Dodaj artykuł}} wyświetli

  • Dodaj artykuł [Add New Article]: otwiera stronę, na której można stworzyć artykuł, przypisać go do sekcji i kategorii, umieścić w przeglądzie Strona startowa oraz ustalić inne parametry prezentacji

{{ikony|Media}} wyświetli

  • Media [Media Manager]: otwiera okno biblioteki mediów. Kliknij ten przycisk, aby wczytać do biblioteki jakiś plik. Do Biblioteki mediów można dodawać pliki w różnych formatach - tekstowych, graficznych, dźwiękowych, itd. Zgromadzone w bibliotece media można wykorzystać jako ilustracje materiałów publikowanych na witrynie, jako załączniki oraz udostępniać użytkownikom w repozytoriach plików. Menedżer mediów umożliwia porządkowanie zbiorów, zakładanie nowych katalogów, usuwanie niepotrzebnych plików i folderów.

{{ikony|Konfiguracja}} wyświetli

  • Konfiguracja [Global Configuration]: otwiera okno edytora ustawień globalnych - centrum decydowania o domyślnych ustawieniach podstawowych parametrów Joomla!, zarówno witryny (strony frontowej), jak i zaplecza administracyjnego. Być może jeden z najważniejszych obszarów Joomla!. Możesz tu zmienić wiele istotnych opcji konfiguracyjnych, wśród nich: Warstwa FTP, Strefa czasowa witryny, Język witryny, Konfiguracja serwera, Konfiguracja sesji oraz Metadane. Prawo dokonywania zmian konfiguracji witryny ma tylko główny administrator.

{{ikony|Sekcje}} wyświetli

  • Sekcje artykułów [Section Manager]: otwiera stronę menedżera sekcji artykułów z wykazem sekcji. Kliknij ten przycisk, stworzyć nową sekcję albo edytować właściwości lub usuwać istniejące sekcje artykułów.

{{ikony|Języki}} wyświetli

  • Języki [Language Manager]: otwiera okno menedżera języków. Kliknij ten przycisk, aby ustalić domyślny język etykiet i komunikatów ekranowych witryny i zaplecza.

{{ikony|Strona startowa}} wyświetli

  • Strona startowa [FrontPage Manager]: przenosi na stronę menedżera strony frontowej, gdzie możesz zarządzać artykułami umieszczonymi w przeglądzie Strona startowa.

{{ikony|Użytkownicy}} wyświetli

  • Użytkownicy [User Manager]: otwiera okno menedżera użytkowników z wykazem zarejestrowanych użytkowników. Kliknij ten przycisk, aby dodać nowe konto użytkownika, edytować dane użytkowników - zmienić hasło, preferowany język witryny i język zaplecza, domyślny edytor tekstu, przynależność do grupy użytkowników, a także gdy chcesz usunąć z bazy dane użytkowników albo uniemożliwić logowanie się do witryny.

{{ikony|Kategorie}} wyświetli

  • Kategorie [Category Manager]: otwiera stronę z listą kategorii, na której można je przeglądać, porządkować, tworzyć, kopiować, przenosić, usuwać, publikować bądź wstrzymywać publikację.

{{ikony|Menu}} wyświetli

  • Projektant menu [Menu Manager]: otwiera okno projektanta menu. Możesz tutaj stworzyć nowe menu, kopiować istniejące, zmieniać właściwości istniejących menu, usuwać zbędne menu, a także przenieść się do projektanta pozycji w dowolnym z istniejących menu.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],