--=REKLAMA=--

Ograniczanie dostępu do kategorii kontaktów

Z Joomla!WikiPL

Cztery możliwości

Dostęp do kategorii kontaktów można ograniczyć w kilku miejscach zaplecza:

 • na stronach komponentu Kontakty:
  • na stronie listy kontaktów,
  • na stronie własności kategorii kontaktów,
 • na stronach projektanta pozycji menu:
  • na stronie listy pozycji menu, które udostępnia kategorię kontaktów.
  • na stronie własności pozycji menu udostępniającej kategorię kontaktów.

Jeśli ograniczymy dostęp na stronach komponentu, odnośniki do kategorii kontaktów będą widoczne w udostępniających je menu. Jeśli natomiast ograniczymy dostęp na stronach projektanta pozycji menu, odnośniki będą widzieć jedynie zalogowani użytkownicy. Tę właściwość można wykorzystać do uzyskania efektu podobnego jak w przypadku artykułów za pomocą opcji Pokaż łącza niezalogowanym.

Na stronach komponentu Kontakty

 1. Zaloguj się na strony zaplecza administracyjnego. Aby nauczyć się, jak to zrobić, przeczytaj: Logowanie administratorów na zaplecze. Oczywiście, jeśli jesteś zalogowany, nie musisz się logować ponownie.
 2. Przejdź do Komponenty → Kontakty → Kategorie. Zobaczysz listę utworzonych wcześniej kategorii.

Sposób pierwszy

 1. W kolumnie Dostęp widzisz nazwę określającą poziom dostępu do każdej kategorii.
 2. Klikaj nazwę poziomu dostępu w wierszu wybranej kategorii, aż pojawi się potrzebne oznaczenie.

Kliknięcie nazwy Powszechny [Public zmieni poziom dostępu na Rejestrowany [Registered], kliknięcie nazwy Rejestrowany zmieni na Specjalny [Special], a kliknięcie nazwy Specjalny przywróci poziom Powszechny (nie musisz niczego zapisywać - zmiany zachowywane są automatycznie).

Sposób drugi

 1. Naciśnij tytuł wybranej kategorii, by przejść na stronę jej własności.
 2. Zaznacz odpowiednie ustawienie na liście możliwości Poziom dostępu [Access level].
 3. Zapisz zmiany, naciskając w przyborniku ikonę Zapisz.

Na stronach projektanta pozycji menu

Procedura jest podobna, inne jest miejsce dokonywania zmiany.

 1. Zaloguj się na strony zaplecza administracyjnego. Aby nauczyć się, jak to zrobić, przeczytaj: Logowanie administratorów na zaplecze. Oczywiście, jeśli jesteś zalogowany, nie musisz się logować ponownie.
 2. Z menu zaplecza wybierz opcję Menu → nazwa menu, w którym znajduje się odnośnik do kategorii kontaktów. Zobaczysz listę pozycji menu.

Sposób pierwszy

 1. W kolumnie Nazwa odszukaj napis Contacts - Kategoria, wskazującą na pozycję menu udostępniającą kategorię kontaktów.
 2. Klikaj w kolumnie Dostęp obok, po lewej stronie, nazwę poziomu dostępu, aż pojawi się potrzebne oznaczenie.

Kliknięcie nazwy Powszechny [Public zmieni poziom dostępu na Rejestrowany [Registered], kliknięcie nazwy Rejestrowany zmieni na Specjalny [Special], a kliknięcie nazwy Specjalny przywróci poziom Powszechny (nie musisz niczego zapisywać - zmiany zachowywane są automatycznie).

Sposób drugi

 1. W kolumnie Nazwa odszukaj napis Contacts - Kategoria, wskazującą na pozycję menu udostępniającą kategorię kontaktów.
 2. Naciśnij odnośnik do edytora własności pozycji w kolumnie Pozycja menu.
 3. Zaznacz odpowiednie ustawienie na liście możliwości Poziom dostępu [Access level].
 4. Zapisz zmiany, naciskając w przyborniku ikonę Zapisz.


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],