--=REKLAMA=--

Ograniczanie dostępu do danych kontaktowych

Z Joomla!WikiPL

Zdarza się, że udostępniając listę kontaktów w kategorii wszystkim użytkownikom witryny, dostęp do niektórych kontaktów chcemy umożliwić tylko użytkownikom zarejestrowanym albo nawet jedynie użytkownikom z prawami specjalnymi (od autora wzwyż). Aby ograniczyć dostęp do pojedynczego kontaktu:

  1. Zaloguj się na strony zaplecza administracyjnego. Aby nauczyć się, jak to zrobić, przeczytaj: Logowanie administratorów na zaplecze. Oczywiście, jeśli jesteś zalogowany, nie musisz się logować ponownie.
  2. Przejdź do Komponenty → Kontakty → Kontakty. Zobaczysz listę utworzonych wcześniej kontaktów.

Sposób pierwszy

  1. W kolumnie Dostęp widzisz nazwę określającą poziom dostępu do każdego kontaktu.
  2. Klikaj nazwę poziomu dostępu w wierszu wybranego kontaktu, aż pojawi się potrzebne oznaczenie - Rejestrowany lub Specjalny.

Kliknięcie nazwy Powszechny [Public zmieni poziom dostępu na Rejestrowany [Registered], kliknięcie nazwy Rejestrowany zmieni na Specjalny [Special], a kliknięcie nazwy Specjalny przywróci poziom Powszechny (nie musisz niczego zapisywać - zmiany zachowywane są automatycznie).

Sposób drugi

  1. Naciśnij nazwę wybranego kontaktu, by przejść na stronę jego własności.
  2. Zaznacz odpowiednie ustawienie na liście możliwości Poziom dostępu [Access level].
  3. Zapisz zmiany, naciskając w przyborniku ikonę Zapisz.


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],