--=REKLAMA=--

Niepoprawny plik instalacyjny

Z Joomla!WikiPL

Błąd pojawia się w przypadku niepoprawnego znacznika <installfile> w pakiecie instalacyjnym komponentu. Zwykle pojawia się wówczas, gdy projektant rozszerzenia wyszczególnia pliki sekcji administracyjnej. W typowych sytuacjach nie byłoby problemu w tym przypadku, ponieważ instalator ignorowałby błąd i kontynuowałby działanie, ale zmiana w 1.5.10 naprawiająca usterkę, gdy znacznik zastosowany jest poprawnie, może spowodować błąd w przypadku rozszerzeń, które korzystają z metody 'method="upgrade" do instalacji pliku (aktualizacji).

Znacznik <installfile> będzie powodował kopiowanie wskazanego pliku z katalogu głównego pakietu instalacyjnego (tego, w którym jest plik xml) do sekcji administracyjnej komponentu. Wszystko, co powiedziano powyżej odnośnie installfile dotyczy również uninstallfile.

Umieść plik instalacyjny w innym katalogu

Załóżmy na przykład, że masz pliki instalacyjne w głównym katalogu swojego rozszerzenia, ale chcesz umieścić je w podkatalogu sekcji administracyjnej. Możesz to uczynić w sposób niepoprawny dla wersji sprzed 1.5.10.

Jeśli stworzysz w głównym katalogu pakietu instalacyjnego folder odpowiedni do folderu docelowego (np. "install") i umieścisz w nim pliki install.php i uninstal.php, umieść je w pliku manifestu xml następująco:

<installfile>install/install.php</installfile>

Pozostawienie instalacji w takim stanie nadal będzie powodowało błąd instalacji, ponieważ w katalogu administrator nie będzie katalogu 'install'. Żeby rozwiązać ten problem, utwórz katalog 'install' w katalogu 'administrator' pakietu instalacyjnego i utwórz w nim także pusty plik 'index.html'. Następnie w sekcji administrator wstaw następującą linię:

<folder>install</folder>

Utworzy ona automatycznie w procesie instalacji katalog 'install'. Dzięki czemu, gdy instalator spróbuje skopiować pliki, struktura plików źródłowych i docelowych będzie właściwa.

Dziękujemy za wkład

» Piotr Kwiatkowski [ Bazyl ],