--=REKLAMA=--

Nazwa witryny i tytuł strony w title

Z Joomla!WikiPL

W Joomla! 1.5 nie umieszczono w znaczniku title nazwy witryny. Jeśli chcesz umieścić w znaczniku title zarówno nazwę witryny, jaki tytuł umieszczonego na stronie materiału, uzupełnij kod pliku index.php w szablonie Twojej strony następującym kodem:

<?php
$document =& JFactory::getDocument();
$document->setTitle($mainframe->getCfg('sitename') . " - " . $document->title);
?>

Sprawdź efekt: na pasku tytułowym przeglądarki i w historii powinien się pojawić tytuł: Nazwa witryny - Tytuł dokumentu.

Jeśli chcesz zmienić kolejność wyświetlania, wstaw kod:

<?php
$document =& JFactory::getDocument();
$document->setTitle($document->title . " - " . $mainframe->getCfg('sitename'));
?>