--=REKLAMA=--

Modyfikacja - autor lub redaktor

Z Joomla!WikiPL

Uwaga! Dotyczy Joomla 1.0!
Jeśli potrafisz, zaproponuj podobne rozwiązanie dla Joomla 1.5

Nie zawsze osoba wpisująca artykuł jest jego autorem. Niestety, chociaż na karcie Publikacja można wpisać imię i nazwisko autora w polu Zmień autora [Author Alias], na stronie frontowej poprzedzane jest ono tekstem Wpisał [Writen by] z pliku językowego, zamiast Autor. Drobna zmiana w kodzie skryptu content.php zaowocuje napisem wyraźnie odróżniającym autora od redaktora umieszczającego tekst.

Znajdź w pliku /content/content.html.php funkcję Author():

function Author( &$row, &$params ) {
  if ( ( $params->get( 'author' ) ) && ( $row->author != '' ) ) {
    ?>
   <tr>
     <td width="70%" align="left" valign="top" colspan="2">
      <span class="small">
        <?php echo _WRITTEN_BY . ' '
         .( $row->created_by_alias ? 
         $row->created_by_alias : $row->author ); ?>
      </span>
 
     </td>
   </tr>
   <?php
   }
 }

Zastąp go takim kodem:

 function Author( &$row, &$params ) {
  if ( ( $params->get( 'author' ) ) && ( $row->author != '' ) ) {
//modified by zwiastun
   if ( $row->created_by_alias != '' ) {
     $by = _AUTHOR_BY; 
     }else{
     $by = _WRITTEN_BY;    
     }  
//end
    ?>
   <tr>
     <td width="70%" align="left" valign="top" colspan="2">
      <span class="small"> 
        <?php echo $by . ' '
        .( $row->created_by_alias ? 
        $row->created_by_alias : $row->author ); ?>
      </span>
 
     </td>
   </tr>
  <?php
  }
 }

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],