--=REKLAMA=--

Moduły

Z Joomla!WikiPL

Modułami nazywamy w Joomla! składniki, które prezentują różne treści towarzyszące głównym treściom stron albo udostępniają użytkownikom narzędzia do wykonania pewnych czynności w witrynie, takich jak logowanie, wyszukiwanie, głosowanie, subskrypcja.

Obrazowo mówiąc, to mali pracownicy głównie z działów obsługi, promocji i informacji. Moduły „z działu obsługi” udostępniają różne menu oraz wyświetlają formularze logowania czy głosowania (Ankiety). Moduły „z działu promocji” z kolei wybierają fragmenty treści i udostępniają je użytkownikom ku zachęcie. Moduły z „z działu informacji” uzupełniają treść główną, dostarczają dodatkowych objaśnień.

Nazwa Ikona ang. Ikona
Moduły Ext mod pl.png Modules Ext mod.png

Kontynuując naszą analogię z książką, możemy przedstawić moduł jako przypis albo nagłówek czy ilustrację. Moduł może być umieszczony na stronie jak przypis objaśniający albo uzupełniający treść główną. Jak ilustracja moduł może się znaleźć na każdej stronie lub tylko na niektórych, w ścisłym związku z treścią główną, jak i bez względu na to, który komponent masz załadowany.

Moduł może zawierać właściwie wszystko: czysty tekst, treść generowaną przez kod HTML, kompletną, niezależną aplikację. Modułami są wszystkie menu, formularz logowania, Sondy', Statystyka, 'Migawki, wyszukiwarka. Źródłem treści i usług pełnionych przez moduły mogą być: komponenty, zewnętrzne skrypty, pliki, w tym dołączone do modułu, bazy danych, strony internetowe.

Moduły odróżnia od komponentów zakres możliwości - spełniają tylko dwie funkcje: pobierają dane i prezentują je. Nie posiadają interfejsu umożliwiającego gromadzenie, redagowanie i przechowywanie danych.

Niektóre moduły pracują w połączeniu z komponentami, a nawet są ich oknami prezentacyjnymi, jak np. moduł Reklamy. Inne moduły samodzielnie prezentują własne treści lub treści pobrane z innych źródeł czy z bazy danych, jak np. moduł Migawki [Newflash].

Wyświetlanie modułów

Moduły wyświetlamy na wybranych stronach, w powiązaniu z pozycjami menu, w miejscach zdefiniowanych w szablonie witryny, które nazywamy pozycjami modułów. Możesz np. umieścić moduł w pozycji "left" lub "right" czy jakiejkolwiek innej.

Jeżeli chcesz wyświetlić jeden moduł w dwóch różnych pozycjach, musisz skopiować moduł i ową kopię wyświetlić w nowym miejscu.

Możesz również ustawić w których pozycjach menu (a zatem i stronach) moduł będzie wyświetlany. Możesz przypisać moduł: wszystkim pozycjom menu, żadnej lub zaznaczyć, na których stronach ma być widoczny.

Ikona informacja.png
 Informacja

Twoje Menu główne jest modułem! Gdy tworzysz nowe menu w Projektancie menu, to w rzeczywistości kopiujesz kod modułu głównego menu (mod_mainmenu) i nadajesz nazwę dla Twojego nowego menu. Kiedy kopiujesz moduł, nie kopiujesz jego wszystkich parametrów, po prostu pozwalasz Joomla! użyć tego samego kodu z dwoma oddzielnymi ustawieniami.

Przykład: Migawki

Migawki są modułem, który pokaże artykuły z Twojej strony w przypisanej pozycji modułu. Możesz go tak skonfigurować, aby wyświetlał jedną kategorię, wszystkie kategorie lub losowo wybrane artykuły, by zwrócić na nie uwagę użytkowników. Moduł ten wyświetli tyle treści artykułu, ile ustawisz i pokaże się przycisk "Więcej...", który dla użytkowników będzie odnośnikiem do pełnej treści artykułu.

Moduł Migawki jest szczególnie użyteczny dla witryn jak serwisy informacyjne lub by pokazać ostatnio dodane artykuły na Twoją stronę.

Zobacz

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],