--=REKLAMA=--

Migracja rozszerzeń Phoca z Joomla 1 5 do Joomla 2 5

Z Joomla!WikiPL

Migracja rozszerzeń Phoca z Joomla! 1.5 do Joomla! 2.5

Poniższy poradnik przedstawia migrację komponentu Phoca Gallery (Phoca Download) z Joomla! 1.5 do Joomla 2.5 (1.7). Opisane kroki migracji mogą być wykorzystane do innych rozszerzeń Phoca w analogiczny sposób.
Przed migracją należy wykonać kopię:
1. Plików: w przypadku Phoca Gallery są to obrazy i miniatury a w Phoca Download wszystkie pliki do pobrania (podgląd i pliki odtwarzania)
2. Danych z bazy (danych): wszystkie informacje o obrazach Phoca Gallery i plikach Phoca Download zapisanych w bazie danych.
Do eksportu / importu plików potrzebny będzie Menager FTP Do eksportu / importu bazy danych potrzebna jest aplikacja do obsługi bazy danych np. phpMyAdmin (działa na większości serwerów).

Joomla! 1.5 (export)
Upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję Phoca Gallery (Phoca Download) na Joomla! 1.5. Jeśli nie, uaktualnij do najnowszej wersji:

  • Phoca Gallery: 2.8.1
  • Phoca Download: 1.3.9.

Export plików (Joomla 1.5)
Połącz się z serwerem za pomocą klienta FTP i przejdź do folderu zawierającego instalację Joomla!. Skopiuj następujące foldery (w tym wszystkie podfoldery i pliki) na dysk swojego komputera (do tymczasowego folderu) z serwera:

Phoca Gallery:
[images/phocagallery] folder
Phoca Download:
[images/phocadownload] folder
[phocadownload] Folder
- w przypadku korzystania z własnego folderu dla plików Phoca Download, skopiuj swój folder Teraz posiadasz kopie zapasowe wszystkich plików i folderów z Phoca Gallery (Phoca Download).

Eksport danych (Joomla! 1.5)

Zaloguj się do aplikacji phpMyAdmin, wybierz bazę danych w której masz zapisane dane swojego serwisu Joomla! Kliknij na zakładkę Export
Export.png
Wybierz tabele, które chcesz exportować (wszystkie tabele Phoca Gallery, ale nie wszystkie tabele Phoca Download, zaznacz wszystkie tabele Phoca Download z wyjątkiem sekcji - jos_phocadownload_sections i ustawień -jos_phocadownload_settings - te tabele nie są stosowane w Joomla 2.5!)
Exportdownload.png
Exportgallery.png
W ustawieniach wyjścia wybierz: Set output to a file.
Wyjscieplikusql.png
W opcji Dump table zaznacz dane
Dane.png
W funkcji importu danych zaznacz: both of the above
Formatdanych.png
Zapisz kopię zapasową (jako SQL), np. phocagallery.sql (phocadownload.sql). Teraz posiadasz kopię wszystkich danych Phoca Gallery lub Phoca Download ze starej strony Joomla! 1.5.

Joomla! 2.5 (1.7) (aktualna wersja komponentu)
Upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję komponentu Phoca Gallery (Phoca Download) na Joomla! 2.5 (1.7). Jeśli nie, uaktualnij komponent do najnowszej wersji:
• Phoca Gallery: 3.1.5 (najnowsza wersja w chwili pisania poradnika)
• Phoca Download: 2.1.5 (najnowsza wersja w chwili pisania poradnika)

Joomla! 2.5 (import)
Połącz się z serwerem za pomocą klienta FTP i przejdź do folderu zawierającego instalację i skopiuj następujące foldery (w tym wszystkie podfoldery i pliki) z komputera (z tymczasowego folderu) na Twój serwer:

Phoca Gallery:
[images/phocagallery] folder
Phoca Download:
[images/phocadownload] folder
[phocadownload] folder
- w przypadku korzystania z własnego folderu dla plików Phoca Download, skopiuj swój folder Teraz Phoca Gallery (Phoca Download) powinna zawierać wszystkie zdjęcia (pliki) ze starej strony Joomla!.

Import danych do bazy (Joomla! 2.5)
Musisz ustawić własnsy prefix bazy danych, w poradniku użyto przedrostka jos_ ale należy korzystać z prefiksu zgodnego ze stroną utworzoną za pomoca Joomla! 2.5 (pamiętaj, że prefiksy mogą być różne dla obu stron, dlatego w takim przypadku należy zastąpić prefix z kopi zapasowej na prefix wykorzystywany na Twojej nowej stronie).

Przykład:
Joomla! 1.5 używa prefiksu jos_
Joomla! 2.5 (1.7, 1.6) używa prefiksu notjos_

Po utworzeniu kopii bazy danych ale przed importem w pliku phocagallery.sql (phocadownload.sql) trzeba zamienić prefiksy jos_ na notjos_ . Wystarczy otworzyć plik phocagallery.sql lub phocadownload.sql i zamienić prefiksy tabel.
Wszystkie działania powinny zostać wykonane bezpośrednio po instalacji Phoca Gallery (Phoca Download) w Joomla! 2.5 (1.7). Wszystkie tabele w bazie danych muszą być puste przed importem danych z pliku kopii zapasowej.
Zaloguj się do phpMyAdmin, wybierz bazę danych, do której zostaną zaimportowane wszystkie dane z pliku .sql (nowa strona - Joomla 2.5 (1.7)).
Kliknij na zakładkę import:
Importbazy.png
Wybierz plik kopii zapasowej na dysku twardym phocagallery.sql lub phocadownload.sql). Kliknij na przycisk „Wykonaj” (po udanej operacji wyświetlony zostanie komunikat o pomyślnym wykonaniu zapytań do bazy danych). Teraz wszystkie dane zostały zaimportowane do nowej strony Joomla!.

Wykonanie zmian w bazie.
Kliknij zakładkę SQL (phpMyAdmin) i wklej następujące zapytania SQL do pola zapytań w bazie danych:
Sql.png
Dla Phoca Gallery:

UPDATE `jos_phocagallery` SET `language` = '*';
UPDATE `jos_phocagallery_categories` SET `language` = '*';
UPDATE `jos_phocagallery_comments` SET `language` = '*';
UPDATE `jos_phocagallery_fb_users` SET `language` = '*';
UPDATE `jos_phocagallery_img_comments` SET `language` = '*';
UPDATE `jos_phocagallery_img_votes` SET `language` = '*';
UPDATE `jos_phocagallery_img_votes_statistics` SET `language` = '*';
UPDATE `jos_phocagallery_tags` SET `language` = '*';

pamiętaj o zmianie prefiksu!

Dla Phoca Download:

UPDATE `jos_phocadownload` SET `language` = '*';
UPDATE `jos_phocadownload_categories` SET `language` = '*';
UPDATE `jos_phocadownload_file_votes` SET `language` = '*';
UPDATE `jos_phocadownload_file_votes_statistics` SET `language` = '*';
UPDATE `jos_phocadownload_licenses` SET `language` = '*';
UPDATE `jos_phocadownload_tags` SET `language` = '*';
UPDATE `jos_phocadownload_user_stat` SET `language` = '*';

pamiętaj o zmianie prefiksu!

I kliknij przycisk “Wykonaj”.

Język wszystkich tabel został ustawiony na Wszystkie (*). Oczywiście można ustawić innego języka jeśli jest używany (en-GB, de-DE, ...)
Teraz wszystkie dane Phoca Gallery (Phoca Download) zostały zaimportowane.
Jeśli dostęp nie był ustawiony w Phoca Download w Joomla! 1,5 i wszystkie pliki i kategorie są publiczne, prawdopodobnie trzeba wykonać następujące zapytania:

UPDATE `jos_phocadownload` SET `access` = '1';
UPDATE `jos_phocadownload_categories` SET `access` = '1';

pamiętaj o zmianie prefiksu!

Bądź świadomy, że powyższe zapytania dla kategorii i plików w Phoca Download ustawiają dostęp na publiczny.
W Phoca Download (Joomla! 2.5) nie ma sekcji, więc jeśli chcesz korzystać z takiej struktury w nowym Joomla 2.5 musisz utworzyć nowe kategorie (kategorie nadrzędne) i przypisać istniejące kategorie do kategorii nadrzędnych (na zapleczu Joomla!, w widoku kilku kategorii Phoca Download)

Migracja Phoca Guestbook
Tabele bazy danych do eksportu:

• #__phocaguestbook_books
• #__phocaguestbook_items

Tutaj nie ma plików i folderów do exportu/importu.
Poniższe zapytania sql powinny być wykonane po imporcie danych do bazy (danych):

UPDATE `jos_phocaguestbook_books` SET `language` = '*';
UPDATE `jos_phocaguestbook_items` SET `language` = '*';

pamiętaj o zmianie prefiksu!

Migracja Phoca Maps
Tabele bazy danych do exportu:

  1. __phocamaps_map
  2. __phocamaps_marker

Pliki z następującego folderu powinny zostać skopiowane:
[phocamapskml] folder
Poniższe zapytania sql powinny być wykonane po imporcie danych do bazy (danych):

UPDATE `jos_phocamaps_map` SET `language` = '*';
UPDATE `jos_phocamaps_marker` SET `language` = '*';

pamiętaj o zmianie prefiksu!
Migracja Phoca Restaurant Menu

Tabele bazy danych do exportu:

  1. __phocamenu_config
  2. __phocamenu_day
  3. __phocamenu_email
  4. __phocamenu_group
  5. __phocamenu_item
  6. __phocamenu_list

Brak plików do skopiowania. Poniższe zapytania sql powinny być wykonane po imporcie danych do bazy (danych):

UPDATE `jos_phocamenu_config` SET `language` = '*';
UPDATE `jos_phocamenu_day` SET `language` = '*';
UPDATE `jos_phocamenu_email` SET `language` = '*';
UPDATE `jos_phocamenu_group` SET `language` = '*';
UPDATE `jos_phocamenu_item` SET `language` = '*';
UPDATE `jos_phocamenu_list` SET `language` = '*';

pamiętaj o zmianie prefiksu!

Plik został przetłumaczony na podstawie artykułu -> http://www.phoca.cz/documents/50-phoca/566-how-to-migrate-extensions-from-joomla-15-to-joomla-17 Jeśli uważasz że artykuł nie jest kompletny, poinformuj o tym na Forum Phoca.

Dziękujemy za wkład

» Adam Przybylski [komodore],