--=REKLAMA=--

Metadane języka

Z Joomla!WikiPL

Informacje ogólne o metadanych wersji językowej

W Joomla! metadane powiązane z konkretnym językiem, a odnoszące się do artykułów, modułów, menu i wszelkiej innej zawartości, zwane są metadanymi wersji językowej (w skrócie: metadanymi języka - tłum.) Już w Joomla! 1.5 istnieje możliwość otagowania artykułu w języku, w którym został napisany. Jednakże istnieje ograniczenie wyboru języków do tych, które zostały zainstalowane jako rozszerzenia dla interfejsu użytkownika lub panelu administracyjnego.

Rozszerzenia językowe Joomla!

Już teraz CMS Joomla! zapewnia wykorzystywanie wielu języków tak od strony interfejsu użytkownika, jak i panelu administracyjnego [1]. Rozszerzenia językowe (dla CMS Joomla! - tłum.) są niezależne od metadanych języka, co umożliwia tłumaczenie treści witryny na inne języki bez konieczności tłumaczenia interfejsów Joomla! na te języki. W efekcie otrzymujemy dwie osobne listy języków odnoszące się do konfiguracji językowej systemu Joomla!.

Przeznaczenie metadanych językowych dodatkowych języków

W celu grupowania/wyboru opisów sekcji/kategorii, zawartości modułu, lub nazw menu napisanych w języku innym niż język interfejsów Joomla! przydatne staje się dodatkowe meta odniesienie do takiego języka. Taka meta informacja zwiększy możliwości rozszerzeń w zakresie porządkowania zawartości napisanej w takim właśnie (nie systemowym - tłum.) języku. Np. rozszerzenie RSS może udostępniać treści w różnych językach, a spis treści może informować o artykułach napisanych w konkretnym języku bez złożonego i czasochłonnego generowania zapytań o typ pola "text" do bazy danych.

Specyfikacja i omówienie

Pomysł tej zmiany jest opisany i omówiony w następujących wątkach:

Artykuł wyjściowy:

Lista wysyłkowa:

Wartości pola statusu publikacji

1 := Opublikowano - artykuł widoczny od strony interfejsu użytkownika.
0 := Nieopublikowano - artykuł niewidoczny od strony interfejsu użytkownika, ale możliwy do opublikowania przez osobę z uprawnieniami do edycji/publikacji artykułów w danym języku.
2 := Zarchiwizowany/niedostępny - artykuł niewyświetlany na żadnych listach, lecz udostępniony do wyszukiwania i do linkowania.
-2 := Usunięty

Działania

  1. dodaliśmy pole language do wszystkich tabel bazy danych (jak wspomniano w artykule wyjściowym).
  2. ulepszyliśmy instalator języka, by zapewnić synchronizację między nowo dodawanym rozszerzeniem a tabelą
 #_languages
  1. Czy - w przypadku usunięcia pakietu językowego interfejsu użytkownika - status tego języka powinien przyjąć wartość "niewłączony" (przynajmniej tak długo jak długo sam język nie został usunięty)?


© Ten materiał jest dokładnym albo swobodnym tłumaczeniem artykułu http://docs.joomla.org/Component_Program_Flow udostępnionego na licencji JEDL na witrynie: Oficjalnej dokumentacji Joomla!.Pierwszy autor oryginału: Akede.
© Tłumaczenie: Skipper. Tłumaczenie wykonano na warunkach licencji JEDL.