--=REKLAMA=--

Maskowanie adresów email

Z Joomla!WikiPL

Do maskowania adresów email służy dodatek Artykuły - maskuj email (emailcloak). Jak sama nazwa wskazuje, przy włączonym dodatku, ochrona objęte są adresy znajdujące się wewnątrz artykułów. W innych rozszerzeniach Joomla, do tego celu służy funkcja cloak(). Znajduje się w pliku: libraries/joomla/html/html/email.php Można jej użyć przez wywołanie:

$email = JHTML::_('email.cloak', $email);

Adres email jest wówczas widoczny dla oka, dla spamerów - nie. Oprócz tego, funkcja cloak() ma inne możliwości. Pełna lista paramertów funkcji:

cloak( $mail, $mailto=1, $text='', $email=1, $prefix='mailto:', $suffix='', $attribs='' )

$mail - ukrywany adres email
$mailto - 1: adres jest odnośnikiem; 0: adres nie jest odnośnikiem

$text
  • adres email, który pojawi się zamiast prawdziwego adresu email (musi zawierać: @) wtedy $email musi mieć wartość 1; jeśli pusty zostanie wstawiony prawdziwy adres
  • obrazek wtedy $email musi mieć wartość 0

$email - jak wyżej
$prefix - mailto: - wskazuje, że chodzi o odsyłacz pocztowy
$suffix - dodatkowe parametry odsyłacza pocztowego
$attribs - dodatkowe wpisy w znacznik a np. definicja klasy lub stylu

Przykłady:
1. Zamaskowany moj@email.pl z tytułem i treścią wiadomości, przypisany do klasy moj_email

echo JHTML::_('email.cloak', 'moj@email.pl', 1, '', 1, 'mailto:','?subject=tytuł listu&body=treść', 'class="moj_email"');

2. Zamaskowany moj@email.pl - wyświetla się falszywy@email.pl z tytułem i treścią wiadomości , zdefiniowany własny styl

echo JHTML::_('email.cloak', 'moj@email.pl', 1, 'falszywy@email.pl', 1, 'mailto:','?subject=tytuł listu&body=treść', 'style="color:blue;"');

3. Obrazek jest odnośnikiem pocztowym z tytułem, treścią wiadomości i adresem, gdzie wysyłana jest kopia

echo JHTML::_('email.cloak', 'moj@email.pl', 1, '<img src="images/stories/clock.jpg">', 0, 'mailto:','?subject=tytuł listu&body=treść&bcc=adres_kopii@wiadomosci.pl', '');

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],