--=REKLAMA=--

Komentarz warunkowy - składnia

Z Joomla!WikiPL

Raz na jakiś czas Microsoft okazuje się łaskawy dla projektantów WWW. Od wersji 5 przeglądarki umożliwił przesłanie skierowanych wyłącznie do IE informacji i to dosyć dokładnie skierowanych, ponieważ pozwalających określić również wersję. Jak napisano w witrynie giganta z Redmond, zdecydował się on na ten krok, ponieważ najczęściej dokonywaną przez strony operacją było sprawdzenie, z jaką przeglądarką ma do czynienia. Dla pełnej ścisłości należy dodać, że najczęściej było to sprawdzenie binarne (IE czy nie IE).

Komentarz warunkowy

Ponieważ programiści Microsoftu, naprawiając jedne rzeczy, często psuli inne, istotne jest również to, że pozwolili na dokładne identyfikowanie wersji. Zwykły komentarz w (X)HTML wygląda tak:

<!-- treść komentarza -->

Natomiast komentarz warunkowy:

<!--[if warunek] treść komentarza [end if]--> 

przy czym:

  • jeśli to nie jest IE, to treść komentarza jest pomijana, jak w innych przypadkach,
  • jeśli jest to IE, to treść komentarza jest wykonywana tak, jakby nie była wewnątrz komentarza.

Tabela: Składnia komentarzy warunkowych

Symbol Przykład Opis
IE [if IE] Internet Explorer
Jeśli przeglądarką jest IE wyświetlaj zawartość komentarza
numer [if IE 7] 7
Jeśli przeglądarką jest IE 7 ...
 ! [if !IE] zaprzeczenie
Jeśli przeglądarką jest IE 7 ...
lt [if lt IE 5.5] mniejsze
Jeśli przeglądarką jest IE w wersji mniejszej niż 5.5 ...
lte [if lte IE 6] mniejsze lub równe
Jeśli przeglądarką jest IE w wersji mniejszej lub równej 6 ...
gt [if gt IE 5]] większe
Jeśli przeglądarką jest IE w wersji większej niż 5 ...
gte [if gte IE 7] większe lub równe
Jeśli przeglądarką jest IE w wersji większej lub równej 7 ...
() [if IE] nawias
Umożliwia bardziej skomplikowane wyrażenia przy użyciu operatorów logicznych (&, zzzzzzzzzzzzzzzzz ,true,false)


Dołączanie stylów dla IE

Arkusze stylów dla IE można dołączyć w dwojaki sposób – jako arkusze zewnętrzne oraz wewnętrzne. W jednym i drugim przypadku korzystamy z chwytu zwanego komentarzem warunkowym. Komentarze nie są – jak wiadomo interpretowane przez przeglądarki. Jeśli jednak umieścimy w komentarzu '[if IE]', to IE interpretuje jego zawartość.

Zewnętrzny arkusz stylów

Zewnętrzny arkusz stylów dołączamy np. za pomocą takiego kodu:

<link rel="stylesheet" href="normalny.css" type="text/css" />
<!-- [if IE]>
<link rel="stylesheet" href="ie.css" type="text/css" />
<![endif] -->

Wewnętrzny arkusz stylów

Można również dołączyć arkusz wewnętrzny. Zastosowanie komentarza warunkowego spowoduje, że zawarte w nim reguły zostaną uwzględnione tylko przez IE. Oto kształt kodu:

<link rel="stylesheet" href="normalny.css" type="text/css" />
<!-- [if IE]>
	<style type="text/css">
		selektor {
			właściwość	: wartość;
			właściwość	: wartość;
			właściwość	: wartość;
		} 
	</style>
<![endif] -->

Wewnętrzny arkusz stylów musi być umieszczony za linią dołączającą podstawowy arkusz stylów.

Zobacz także