--=REKLAMA=--

Jsmallfib – zarządzanie plikami

Z Joomla!WikiPL

Jsmallfib to niewielki dodatek do systemu Joomla!, który w niezwykle szybki sposób pozwoli udostępnić, użytkownikom, menedżer plików w dowolnym artykule na Twojej witrynie Joomla!.

Czynności wstępne

1. Pobierz dodatek .
2. Zainstaluj i opublikuj.
3. Skonfiguruj według własnych potrzeb.

Zastosowanie

Głównym celem zastosowania dodatku jest możliwość publikacji menedżera plików w dowolnym artykule, dzięki wykorzystaniu standardowego znacznika dodatku, jakim jest:
{jsmallfib[własna_nazwa_folderu]}
Umieszczenie znacznika w takiej formie już powoduje publikację menedżera w artykule. Znacznik w tej postaci tworzy nowy folder i wyświetla jego zawartość. Foldery tworzone są w katalogu głównym Joomla w folderze jsmallfib-top

Jsmallfib1.png

Rozbudowa znacznika

Dodatek jsmallfib umożliwia bardziej szczegółowe określanie tego, co ma być dostępne, w jakiej formie i dla kogo. Restrykcje, bądź pozwolenia możemy określać za pomocą rozbudowy podstawowego znacznika.

Przykłady rozbudowy znacznika

1. Inne prawa dla każdego użytkownika.

Zanim zostanie zaprezentowany sposób nadawania praw dla użytkowników, kilka słów wyjaśnień na ich temat. Dodatek oferuje 6 poziomów dostępu do menedżera plików:

  • 0. Bez praw dostępu
  • 1. Tylko prawo przeglądania
  • 2. Tworzyć foldery i wczytywać pliki
  • 3. Usuwać pliki, ale nie foldery
  • 4. Usuwać pliki i foldery
  • 5. Przeglądać dzienniki

Załóżmy, że chcemy dwóm użytkownikom nadać różne prawa do określonego folderu ( w przykładzie będzie to folder o nazwie sluzbowe). Użytkownik o ID 63 otrzyma prawo tworzenia folderów i wczytywania plików (2), a użytkownik o ID 64 będzie mógł dodatkowo usuwać pliki i foldery (4). Natomiast w konfiguracji dodatku prawa rejestrowanego będą ustawione na możliwość tylko i wyłącznie przeglądania repozytorium (1). Zarówno pierwszy, jak i drugi użytkownik należą w Joomla! do grupy rejestrowani.

Składnia znacznika będzie następująca:

{jsmallfib[sluzbowe][63:2][64:4]}

Widok użytkownika o ID 63

Jsmallfib3.png
Powyższy obraz pokazuje, że użytkownik o ID 63 posiada możliwość tworzenia folderów i wczytywania plików, ale nie ma możliwości ich usuwania.

Widok użytkownika o ID 64

Jsmallfib4.png
z kolei użytkownik o ID 64 posiada dodatkowo możliwość usuwania plików i folderów

Widok dla pozostałych użytkowników Joomla! z grupy 'Rejestrowany'

Jsmallfib5.png
ponieważ w konfiguracji dodatku dla grupy Rejestrowany nadano prawa do tylko przeglądania zasobów, pozbawieni są oni możliwości, jakie posiadają użytkownicy o ID 63 i 64.

2. Komunikaty.

Dodatek pozwala na umieszczanie komunikatów do użytkowników. Dowolną treść możemy umieścić poprzez dopisanie desc(tutaj treść komunikatu)

przykład:
{jsmallfib[sluzbowe][63:2][64:4]desc(Witamy! Poniżej udostępniamy niezbędne pliki do pobrania.}

Jsmallfib6.png

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],