--=REKLAMA=--

Joomla 1.6. Szybki start/Joomla! po polsku

Z Joomla!WikiPL

Jak zainstalować pakiet językowy w Joomla! 1.6

Wprowadzenie

W oryginalnym Joomla! standardowo zainstalowany jest tylko język angielski. Dołączenie do pakietu instalacyjnego wszystkich dostępnych języków zwiększyłoby znacznie rozmiar paczki instalacyjnej. To z kolei powodowałoby, że dłuższy byłby czas pobierania pakietu instalacyjnego, że wydłużyłby się czas przesyłania pakietu instalacyjnego na serwer, że po instalacji na serwerze pozostałoby wiele nieużywanych, a więc niepotrzebnych plików. Dlatego tłumaczenia etykiet i komunikatów językowych z języka angielskiego, w którym został napisany Joomla!, na inne języki są rozszerzeniami instalowanymi w miarę potrzeby.

Z tego opracowania dowiesz się - na przykładzie instalacji języka polskiego - jak spowodować, aby Joomla! 1.6 przemawiał do użytkowników w ich języku ojczystym. Zdajesz sobie zapewne sprawę, że mówiąc o „przemawianiu w języku ojczystym” mamy na myśli jedynie standardowe etykiety i komunikaty językowe, a nie treści witryny.

O tym, jak stworzyć witrynę wielojęzyczną, dowiesz się np. z opracowania Joom!Fish - witryna wielojęzyczna. Joomla! 1.6 ma wbudowany prosty sposób na implementację serwisów wielojęzycznych. Krótkie wprowadzenie znajdziesz w artykule Przełącznik języków w Joomla! 1.6.

Pobierz, zainstaluj i skonfiguruj język polski

 1. Pobierz pakiet instalacyjny języka, który chcesz zainstalować. W tym celu:
  • Otwórz w przeglądarce stronę Tłumaczenia Joomla! 1.6
  • Przewiń stronę w dół, aby znaleźć dane języka, który chcesz zainstalować.
   16 roz jezyki pobierz joomlaorg.png

  • Kliknij odnośnik widoczny po słowach Download Language Packs. Odnośnik przekieruje cię na stronę składnicy projektów Joomla! - JoomlaCode.org
   16 roz jezyki pobierz joomlacode.png

  • Odszukaj w wykazie pakiet przeznaczony dla Twojej wersji Joomla! 1.6 i kliknij odnośnik, aby go pobrać na swój komputer.

   Pakiet instalacyjny języka polskiego można również pobrać z witryny projektu: www.joomla.pl
 2. Zainstaluj pobrany pakiet. W tym celu:
  • Zaloguj się z uprawnieniami Superużytkownika na zaplecze swego Joomla! i wybierz z rozwijalnego menu zaplecza pozycję Extensions → Extension Manager.
   16 roz jezyki instaluj otworz instalator.png

   Uwaga!, jeśli masz już zainstalowany i ustawiony jako domyślny swój rodzimy język, menu zaplecza i kilka następnych ekranów będzie, oczywiście, w twoim języku ojczystym. Tutaj przyjęliśmy, że instalujesz swój rodzimy język na świeżej instalacji Joomla!.
  • Zostanie otwarta strona instalatora.
   16 roz jezyki instaluj instalator.png

   Dysponujesz tutaj trzema metodami instalacji:
   • Upload Package File - z pakietu instalacyjnego znajdującego się już na twoim komputerze (pobranego w poprzednim kroku)
   • Install fom Directory - z rozpakowanego archiwum umieszczonego na serwerze
   • Install from URL - z pakietu znajdującego się w Internecie pod wskazanym adresem.
   Więcej o tych metodach instalacji dowiesz się z pomocy podręcznej na stronie Ekrany pomocy → Instalacje - Instalator . My wykorzystamy pierwszą, najczęściej stosowaną metodę.
  • W sekcji Upload Package File kliknij przycisk Przeglądaj [Browse], aby wskazać na dysku swojego komputera plik pakietu instalacyjnego.
  • Wskaż plik pakietu instalacyjnego i kliknij przycisk Otwórz (niekiedy OK).
   16 roz jezyki instaluj otworz przegladaj.png

  • Powrócisz na stronę instalatora. W polu Package File zobaczysz ścieżkę do wskazanego przed chwilą pakietu.
   16 roz jezyki instaluj otworz instaluj.png

   Kliknij przycisk Uplad & Install [Wczytaj i zainstaluj]
  • Po chwili powinien zostać wyświetlony komunikat powiadamiający o pomyślnej instalacji pakietu
   16 roz jezyki instaluj otworz instaluj sukces.png

   Zwróć uwagę, że zainstalowanie języka nie powoduje automatycznej zmiany języka zaplecza na zainstalowany.

 3. Ustaw zainstalowany język jako domyślny język witryny i zaplecza. W tym celu:
  • Z rozwijalnego menu zaplecza wybierz pozycję Extensions → Language Manager
   16 roz jezyki instaluj otworz jezyki.png

  • Znajdziesz się na stronie menedżera języków, a dokładniej na stronie menedżera języków witryny. Zauważ, że w filtrze po prawej stronie (oznaczonym na ilustracji liczbą 1) wybrana jest opcja Site [Witryna]. Jak widać na ilustracji, aktualnie domyślnym językiem jest angielski w wersji brytyjskiej (zob. oznaczenie liczbą 2). Aby ustawić język polski jako domyślny język witryny, wykonaj kolejno dwie czynności:
   16 roz jezyki instaluj ustaw domyslny witryny.png
   • Zaznacz pole opcji przy nazwie 'Polish (PL) (oznaczenie 3)
   • Kliknij w przyborniku przycisk Default [Domyślne] (oznaczenie 4).
  • O pomyślnym ustawieniu języka polskiego jako domyślnego języka witryny powiadomi cię komunikat w języku angielskim Default Language Saved - Ustawiono (zapisano) język domyślny.
   16 roz jezyki instaluj ustaw domyslny witryny zapisano.png

   Dalsza część komunikatu to ostrzeżenie przypominające, że jeśli chcemy korzystać z wielojęzyczności (włączono dodatek Filtr języków), to zainstalowany język trzeba opublikować także jako język treści.
  • Zobacz efekt ustawienia domyślnego języka witryny, klikając w pasku stanu odnośnik View site [Podgląd witryny]
   16 roz jezyki instaluj ustaw domyslny witryny zobacz.png
   Jak łatwo zauważyć na ilustracji, etykiety ekranowe wyświetlane są po polsku (oznaczyliśmy je czerwonymi strzałkami). Oczywiście, wszystkie treści, w tym np. tytuły modułów wyświetlane są w języku angielskim, bo zainstalowaliśmy Joomla! z przykładowymi danymi w języku angielskim.
  • Aby skonfigurować język polski jako domyślny język zaplecza:
   • Przejdź najpierw na stronę menedżera języków zaplecza - w tym celu skorzystaj z niepozornego filtra po prawej stronie tuż nad listą języków i zaznacz w nim pozycję Administrator (oznaczenie 2)
    16 roz jezyki instaluj ustaw domyslny zaplecza.png
   • Podobnie jak poprzednio, zaznacz pole opcji przy nazwie 'Polish (PL) (oznaczenie 3)
   • Kliknij w przyborniku przycisk Default [Domyślne] (oznaczenie 4).
  • Jeśli język zostanie ustawiony jako domyślny, Joomla! wyświetli komunikat widoczny na ilustracji poniżej.
   16 roz jezyki instaluj ustaw domyslny zaplecza zapisano.png

Tematy pokrewne

 • Pakiety językowe Joomla! nie zawierają tłumaczenia zainstalowanego w Joomla domyślnego edytora TinyMCE. Dowiedz się Jak spolonizować edytor TinyMCE w Joomla 1.6
 • Użytkownicy Joomla! mogą skonfigurować wyświetlanie witryny i zaplecza w innym niż domyślny język witryny, o ile inne języki są dostępne (zostały zainstalowane).
  • Zarejestrowani użytkownicy mogą skonfigurować język witryny na stronie generowanej przez pozycję menu typu Popraw swoje dane
  • Operatorzy dysponujący dostępem do zaplecza mogą skonfigurować język witryny i język zaplecza na stronie Witryna Twój profil
  • Operatorzy dysponujący dostępem do kont użytkowników mogą im skonfigurować język witryny i język zaplecza na stronie Użytkownicy: Dostosuj
 • Jak w Joomla! 1.6 stworzyć witrynę wielojęzyczną: Przełącznik języka w Joomla 1.6Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],