--=REKLAMA=--

Joomla 1.5. Szybki start/Moduły/Kolporter RSS

Z Joomla!WikiPL

To jest strona menedżera (zarządcy) modułów. Tu decydujesz, jakie moduły będą wyświetlane na stronach witryny. Najpierw zobaczymy, jak spowodować, żeby na stronie frontowej był wyświetlany kolporter wiadomości RSS:

  1. Naciśnij Nowy [New], a następnie wybierz Syndicate i kliknij Dalej [Next]:
    15 start module kolporter rss.png
  2. Wpisz nazwę modułu, np. Kolporter RSS. Zaznacz pozycję, w której chcesz umieścić moduł, zwykle “left” lub “right.” Dla tego modułu w standardowym szablonie przewidziano specjalną pozycję “syndicate”. Jest ona zdefiniowana w szablonie, o czym będzie mowa dalej.
    15 start module kolporter rss 01.png
  3. W części Przypisz do stron/pozycji menu zaznacz opcję Wybrane pozycje menu z listy rozwijanej, a następnie zaznacz strony, na których moduł będzie wyświetlany.
  4. Naciśnij Zapisz [Save] i sprawdź rezultat na witrynie:
    15 start module kolporter rss 02.png


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],