--=REKLAMA=--

JoomlaLearn LMS

Z Joomla!WikiPL

Joomla! może służyć organizacji kształcenia na odległość, przez Internet, choć do tej roli zapewne lepiej zaprząc specjalne, dedykowane systemy, choćby Moodle czy Dokeos. Funkcjonalny, ale komercyjny Joomla! LMS udostępnia firma Elearningforce Inc. Potrzeby skromniejsze zaspokoić może natomiast opublikowany przez PCJ! w pełnej polskiej wersji językowej komponent JoomLearn LMS Basic Edition dla Joomla 1.0, wydany przez JoomlaShowroom Już podstawowa, darmowa wersja komponentu oferuje usługi, które usatysfakcjonować mogą każdego organizatora nauczania na odległość, a projektant oferuje także bogatszą w opcje wersję komercyjną.

Właściwości

JoomLearn LMS Basic Edition umożliwia tworzenie grup kursantów - studentów, publikację lekcji-kursów, przeprowadzanie sprawdzianów, wystawianie świadectw.

Materiały edukacyjne można przygotować w postaci filmów Flash, prezentacji PowerPoint, plików HTML, MS Word czy OpenOffice.Writer, filmów w formacie AVI i MPG, choć zdecydowanie z wielu powodów najefektywniejsze jest korzystanie z animacji Flash - mały rozmiar plików, animacja, dźwięk, itd.

Testy sprawdzające mogą zawierać pytania typu prawda-fałsz oraz odpowiedzi do wyboru spośród 2-6 opcji. Pozytywny wynik testu poświadczany jest drukowanym certyfikatem. Nauczyciele i ich asystenci mogą być powiadamiani o wynikach testów pocztą elektroniczną. Instalacja komponentu jest równie prosta jak obsługa.

JoomlaLearn LMS umożliwia tworzenie grup kursantów - studentów, publikację lekcji-kursów, przeprowadzanie sprawdzianów, wystawianie świadectw. Tworzenie własnych lekcji

Możesz tworzyć swoje własne lekcje, korzystając z Flash, PowerPoint, plików HTML, filmów w formacie AVI i MPG.

Jeśli chcesz używać różnych rozszerzeń, przejdź do opcji Konfiguracja, dodaj rozszerzenia, jakie chcesz stosować, a następnie zachowaj nowe ustawienia, klikając przycisk Zapisz. Możesz korzystać z plików dowolnego typu.

Jeśli chcesz korzystać z plików PowerPoint, musisz je zapisywać w postaci archiwum (plik mht). W tym przypadku plik PowerPoint będzie odczytywany strumieniowo, zamiast pytać o otwarcie, zapisanie bądź anulowanie pliku. Raz klikniesz - wyświetla lekcję.

Flash jest preferowaną metodą dostarczania lekcji zdalnych z wielu powodów - mały rozmiar plików, animacja, dźwięk, itd.

My również będziemy przygotowywać ćwiczenia dla Ciebie. Przejdź na www.joomlearn.com po więcej informacji.

Zarządzanie kategoriami

Testy można przypisywać do kategorii. Możesz definiować dowolną ilość kategorii.

Wybierz w panelu kontrolnym na zapleczu opcję Kategorie. Przejdziesz do standardowego w Joomla! edytora kategorii. Określ szczegóły kategorii. Zapisz. Po utworzeniu potrzebnych kategorii, będziesz podczas tworzenia testów dysponować możliwością przypisania testu do wybranej kategorii. Kategoria testu będzie również widoczna w ich wykazie.

Uwaga: nie wszystkie testy muszą być przypisane do kategorii.

Na stronie frontowej znajduje się lista wyboru dla obu opcji Wyniki i Moje wyniki. Na początku otrzymasz wszystkie wyniki. Ale możesz filtrować listę, wybierając odpowiednią kategorię. Lista wyboru umożliwia zaznaczenie dowolnej kategorii bądź powrót do widoku wszystkich wyników.

Zarządzanie użytkownikami

W tym wydaniu zaimplementowano już zarządzanie użytkownikami. Komponent może współdziałać tylko ze standardowymi systemem użytkowników Joomla!.

Zanim użytkownik będzie mógł być włączony do uczestników LMS, musi być zarejestrowany w witrynie. Użytkownik jest widoczny w LMS, kiedy zostanie przyjęty. Nie wcześniej.

Na zapleczu możesz przypisywać użytkowników do grupy nauczycieli (najwyższej w drzewie użytkowników w tej instalacji LMS). Możesz ustanowić więcej niż jednego użytkownika nauczycielem. Możesz tu również usunąć użytkownika z grupy nauczycieli.

Na stronie frontowej nauczyciel może wykonywać kilka zadań:

 • przypisywać innych użytkowników do grupy asystentów-trenerów, dając im prawo przeglądania wyników testów innych osób,
 • przypisywać użytkowników do swojej grupy - użyteczna opcja pracy w małych grupach,
 • przypisywać użytkowników do grupy nauczycieli,
 • usuwać użytkowników ze wszystkich grup prowadzących - przydatne, gdy trener rezygnuje z kierowania zespołem,
 • blokować użytkownikom dostęp do Joomla! i odblokować, np. kiedy osoba opuszcza zespół,
 • dodawać nowych użytkowników do systemu - są oni równocześnie zapisywani w głównej tabeli użytkowników Joomla! i użytkowników LMS.

Na stronie frontowej asystent może wykonywać następujące zadania:

 • przypisywać użytkowników do swojego zespołu.
 • przenosić użytkowników do innego zespołu.
  Użytkownik może mieć tylko jednego trenera. Trener nie może wybierać nikogo, kto już ma swojego trenera, ale może przenieść użytkowników do innego trenera.
 • dodawać nowych użytkowników do systemu - są oni równocześnie zapisywani w głównej tabeli użytkowników Joomla! i użytkowników LMS.

W ten sposób można stworzyć kompletną strukturę użytkowników. Pamiętaj. Uczestnicy muszą być zarejestrowanymi użytkownikami Joomla! i zalogować się, zanim uzyskają dostęp do LMS. Dotyczy to zarówno kursantów, jak i prowadzących. Konfiguracja poczty

Po pierwsze, w edytorze konfiguracji musisz ustawić ogólne zasady. Aktualnie są trzy.

Pierwsza włącza lub wyłącza rozsyłanie poczty w LMS.

Druga decyduje o przesyłaniu kopii do nauczycieli (wszystkich albo żadnego - zobacz więcej w Zarządzanie użytkownikami).

Trzecia opcja decyduje, czy listy są wysyłane tylko wówczas, gdy użytkownik zaliczy test lub również, gdy test skończy się niepowodzeniem.

Listów w innych sprawach aktualnie nie można przesyłać wprost z LMS.

Kopie listów są wysyłane użytkownikom zawsze, najprościej, jak by oni chcieli.

Inne ustawienia

W wydaniu 1.6 LMS dodano na zapleczu do każdego testu dwa parametry decydujące o rozmieszczeniu danych na świadectwie: wyrównanie danych użytkownika (nazwy) i wyrównanie daty. Możesz ustalić dla każdego z nich jedną z trzech wartości: lewa, środek, prawa i zdefiniować, czy współrzędne odnoszą się do lewego brzegu, środka czy prawego brzegu, jak chcesz. Oto jak przedstawiają się współrzędne:

Lewa: ******** wolna przestrzeń
Środek: wolna ********* przestrzeń
Prawa: wolna przestrzeń ********

To umożliwia elastyczne zarządzanie wyglądem świadectwa.

Import / Eksport

Możesz eksportować testy, korzystając z opcji Panel kontrolny->Testy.

 1. Zaznacz pole wyboru z lewej strony nazwy testu, lub większej ilości testów, które chcesz eksportować.
 2. Kliknij przycisk Eksportuj w prawym górnym rogu. Na ekranie zostanie wyświetlony plik XML.
 3. Skopiuj tresć od linii <?xml ...... ?> włącznie z linią na dole </lmstests> i wklej ją do czystego pliku tekstowego.
 4. Nazwij plik np. tests.xml lub inaczej.
 5. Następnie, na instalacji, na której chcesz importować test, przejdź w panelu kontrolnym do opcji Panel kontrolny->Testy.
 6. Kliknij przycisk Importuj w prawym górnym rogu i wskaż na swoim lokalnym komputerze plik do importu zapisany w kroku #4
 7. Kliknij przycisk Wczytaj. Test zostanie dodany do bazy danych.
 8. Wczytaj dowolne potrzebne świadectwo albo plik ćwiczenia, używając tej samej nazwy.

Uwaga: Nie możesz importować plików testów nazwanych tak samo, jak pliki już umieszczone na serwerze. Przebieg instalacji nowego klienta LMS

Komponent dostarcza najprostszego z możliwych dla Twoich użytkowników sposobów zarządzania nowymi klientami witryny. Sugerowana jest następująca kolejność:

 1. Odwiedź witrynę/stronę z kursami.
 2. Zainstaluj Joomla 1.0.x. Podczas instalacji tworzysz konto administratora Joomla! (lub super administratora). Jako administrator (główny administrator) zacznij od globalnych ustawień konfiguracji Joomla!, itd. Skonfiguruj możliwość samodzielnej rejestracji w witrynie.
 3. Zainstaluj komponent LMS i ustaw parametry konfiguracji w panelu kontrolnym. Możesz dodać przykłady testów lub zaimportować swoje własne, dołączając potrzebne świadectwa i pliki filmów.
 4. Stwórz łącze w menu do LMS
 5. Zaloguj się na stronie frontowej jako administrator
 6. W menu witryny kliknij łącze do LMS. Jako administrator Joomla! zostaniesz automatycznie dołączony do listy użytkowników LMS z uprawnieniami nauczyciela, Zostaniesz ponadto zapytany o Twoje imię i nazwisko potrzebne do wystawiania świadectw.
 7. Kliknij w pasku narzędzi LMS przycisk Zarejestruj.
 8. Możesz teraz zarejestrować użytkowników. Sugeruję dodanie do grupy nauczycieli co najmniej jednej doświadczonej osoby, która zarejestruje pozostałych użytkowników. Najlepiej kogoś starszego lub kogokolwiek. Nominowani nauczyciele otrzymają listy elektroniczne z powiadomieniem, że zostali zarejestrowani w LMS. To, czy konieczna będzie aktywacja konta, zależy od globalnej konfiguracji Joomla!
 9. Kliknij w pasku narzędzi LMS przycisk Nauczyciele, aby dodać nowe osoby do tej grupy.
 10. Opcjonalnie usuń z grupy nauczycieli administratora, aby uchronić go od otrzymywania dużej ilości listów z wynikami testów.
 11. Wypij filiżankę dobrej kawy!

Nauczyciel dodany w kroku #8 otrzyma powiadomienie pocztą elektroniczną. Po zalogowaniu się w witrynie, będzie mógł rejestrować użytkowników, przypisywać ich do grupy asystentów, jeśli potrzeba, itd.

Każdy dodany użytkownik otrzyma standardowy w Joomla! list z powiadomieniem o rejestracji w LMS.

Jeśli użytkownikiem jest asystent, również ma prawo przyjmować nowych użytkowników i przypisywać ich do grupy prowadzących. Każde z tych działań może być wykonane natychmiast po dodaniu nowego użytkownika, nie musisz się ponownie logować.

Jedyna rzecz, jaką musisz zrobić po standardowej instalacji Joomla! - zalogować się na stronie frontowej Joomla! i dodać jednego zwierzchnika – nauczyciela. Potem to oni mogą się zalogować i wykonać wszystko, co potrzeba. Myślę, że tego oczekiwaliście w licznych naszych rozmowach..

Na podstawie pliku pomocy przygotowanego przez Joomlearn

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],