--=REKLAMA=--

Joomla!WikiPL

Zasady

Z Joomla!WikiPL

(Przekierowano z Joomla!WikiPL:Zasady i wskazówki)

Na Joomla!WikiPL trzymamy się pewnych zasad, które ułatwiają i przyspieszają pracę oraz zapobiegają konfliktom i jałowym dyskusjom. Nasze zasady nie mają jednak charakteru bezwzględnie obowiązujących z góry narzuconych reguł. Dochodzimy do nich wspólnie, w drodze dyskusji i konsensusu ogólnego, a wobec uzgodnionych i zapisanych reguł stosujemy nadrzędną, wedle której Duch zasad jest ważniejszy od ich dosłownej treści.

Przedstawione poniżej zasady do czasu ich uzgodnienia są projektem, ale posiadają moc wiążącą (zob.: Joomla!WikiPL:Metody podejmowania decyzji)

Cztery reguły ogólne

Cztery poniższe reguły są fundamentem wszystkich pozostałych:

Podstawowe zasady

 • zmierzaj do celu - zobacz czym Joomla!WikiPL jest, czym Joomla!WikiPL nie jest
 • unikaj stronniczości - zachowuj neutralny punkt widzenia,
 • szanuj innych Użytkowników - na Joomla!WikiPL wszyscy mają równe prawa, niektórzy trochę więcej zadań (administratorzy) i każdy może zostać administratorem,
 • poprawiaj śmiało strony - naszym celem jest stworzenie jak najlepszej dokumentacji Joomla!, jeśli możesz się do tego celu przyczynić, nie krępuj się, nawet jeśli popełnisz błędy, łatwo je można naprawić,
 • naprawiaj błędy bez obaw - każdy może popełnić błąd, zauważone błędy trzeba poprawić jak najszybciej lub zgłosić tutaj: Joomla!WikiPL:Materiały wymagające dopracowania
 • dyskutuj nad wątpliwościami - jeśli masz wątpliwości, czy Twoje propozycje są słuszne, czy wypada lub można coś zmienić, zgłoś je do dyskusji: każdy artykuł ma (lub może mieć) stronę dyskusji; by ją zobaczyć kliknij na link Dyskusja z menu artykułu (u góry, na dole lub z boku strony).

Szczegółowe zalecenia

Oprócz przedstawionych powyżej powszechnie uznawanych zasad, weź pod uwagę następujące, bardziej szczegółowe wskazówki i zalecenia, zaproponowane przez różnych twórców wiki.

Zasady savoir-vivre'u

 • podpisuj swoje wpisy na stronach dyskusyjnych (Dyskusja:)
 • nie używaj słów powszechnie uważanych za obraźliwe lub wulgarne
 • krytykuj, ale nie atakuj personalnie (dyskusje osobiste lepiej toczyć za pośrednictwem poczty internetowej)

Zasady dotyczące treści artykułów

 • wyjaśniaj trudniejsze terminy
 • połącz swój wpis z dotychczasową treścią artykułu
 • usuwaj bezsensowne wpisy (czy dawać autorowi ostatnią szansę ?)
 • podaj definicję zagadnienia artykułu na samym jego początku
 • staraj się nie stosować zewnętrznych odnośników (w tym miejscu twórz artykuły Joomla!WikiPL)
 • podawaj bibliografię i źródła informacji
 • twórz odnośniki tylko, jeśli kontekst tego wymaga
 • unikaj sformułowań, które szybko się zdezaktualizują
 • staraj się nie zdradzać puenty (angielskie spoiler)
 • pisz w sposób jasny dla czytelnika
 • sprawdź czy artykuł, który chcesz napisać już istnieje
 • sprawdzaj swoje informacje
 • rób podsumowania dyskusji (jeśli jest dłuższa)
 • humor, dowcipy i humorystyczne przedstawienie danego tematu może mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach

Zasady stylistyczne

 • zwracaj uwagę na ortografię i interpunkcję (jak masz wątpliwości zajrzyj np. na http://polszczyzna.pwn.pl/ )
 • nie wstawiaj materiałów źródłowych verbatim (choćby były public domain)
 • łącz swój artykuł z innymi artykułami istniejącymi na Joomla!WikiPL
 • unikaj stosowania wstawek w innych językach
 • zawsze wypełniaj pole Opis zmian:
 • tytuł strony w pierwszym zdaniu i wyróżniony pogrubioną czcionką
 • ostrożnie z kolorem
 • ostrożnie z mnożeniem nagłówków
 • używaj krótkich list i niezbyt długich zdań
 • niech strona z artykułem będzie zrównoważona
 • umiejętnie używaj "miękkich" line breaks
 • unikaj sformułowań osobowych i form rozkazujących wszędzie gdzie to tylko możliwe (zamiast " musisz napisać" - "należy napisać", zamiast "będziesz grał w karty" - "zagrasz w karty)