--=REKLAMA=--

Joomla!WikiPL

Wersjonizacja

Z Joomla!WikiPL

Ikona tak.png Ta strona opisuje zasadę naszej Biblioteki. Chcemy, aby została uznana za standard, który wszyscy uczestnicy projektu powinni zachowywać. Śmiało edytuj tę stronę, ale najpierw upewnij się, że Twoje zmiany odzwierciedlają konsensus.


Wersjonizacją nazywamy oznaczanie artykułów i fragmentów artykułów ikonami zgodności z wersją Joomla! lub Platformy Joomla! i komunikatami powiadamiającymi przeglądających strony, jakiej wersji CMS Joomla! bądź Platformy Joomla! dotyczy dany artykuł. Oznaczenie wersji powinno być umieszczane we wszystkich artykułach, które dotyczą konkretnych wersji Joomla!. W przypadkach , gdy do określonych wersji Joomla odnoszą się tylko konkretne fragmenty artykułów, należy oznaczać te fragmenty.

Dlaczego

Udostępniane w naszej bibliotece artykuły i poradniki odnoszą się do różnych wersji Joomla!. Gdy Biblioteka powstawała, w powszechnym użytku był jeszcze Joomla 1.0 i Joomla 1.5. W ciągu następnych lat pojawiały się kolejno wersje Joomla 1.6, Joomla 1.7, Joomla 2.5, Joomla 3.x. Różnice między wersjami Joomla powodują, że treści artykułów i poradników napisanych dla Joomla 1.0 czy dla Joomla 1.5 mogą być albo w części, albo w całości nieaktualne.

Szablony stosowane w wersjonizacji

Aby powiadomić czytelników o tym, jakiej wersji Joomla! lub Platformy Joomla! dotyczy przeglądany fragment artykułu lub artykuł a także o tym, że artykuł przedstawia przestarzałą metodę, opracowane zostały specjalne szablony:

  • {{JVer}} - użyj, aby wstawić ikonę wersji Joomla! albo platformy Joomla! sygnalizującą, że dany fragment artykułu odnosi się do tej wersji.
  • {{JVer/multi}} - użyj, aby wstawić kilka ikon zgodności z wersją Joomla! lub platformy Joomla!.
  • {{Wersja}} - użyj, aby umieścić w górnej części strony pasek z komunikatem informującym, do której lub których wersji Joomla albo Platformy Joomla! odnosi się oznaczony artykuł.
  • {{Wersja/poradnik}} - - użyj, aby umieścić w górnej części strony pasek z komunikatem informującym, do której lub których wersji Joomla albo Platformy Joomla! odnosi się oznaczony artykuł.
  • {{do wersji}} - nie używany bezpośrednio - wykorzystywany jest w szablonie {{przestarzałe}}
  • {{Przestarzałe}} - użyj, aby umieścić na górze artykułu (strony) uwagę powiadamiającą o przestarzałych (zaniechanych) funkcjach lub metodach.
  • {{AktualnaWersjaLTS}} - użyj, aby umieścić w treści numer aktualnej wersji Joomla wspieranej długoterminowo
  • {{AktualnaWersjaSTS}} - użyj, aby umieścić w treści numer aktualnej wersji Joomla wspieranej przejściowo