--=REKLAMA=--

Joomla!WikiPL

Uprawnienia w JoomlaWikiPL

Z Joomla!WikiPL

Krótko o uprawnieniach

Wszyscy odwiedzający mogą:

 • Przeglądać strony (read)
 • Edytować stron (edit)
 • Zapisywać materiały zmienione za pomocą interfejsu API (writeapi)
 • Tworzyć nowe strony (createpage)
 • Tworzyć strony dyskusji (createtalk)
 • Tworzyć konta użytkowników (createaccount)
 • Tworzyć konto uniwersalne (centralauth-merge)

Zalogowany użytkownik może ponadto:

 • Czyścić pamięci podręczną stron bez pytania o potwierdzenie (purge)
 • Nadpisywać istniejące przesłane przez siebie pliki (reupload-own)
 • Obchodzić automatyczne blokady zakładanych na serwery wyjściowe sieci Tor (torunblocked)
 • Oznaczać edycje jako drobne zmiany (minoredit)

Użytkownicy z prawami bota:

 • mają dostęp do czynności zabezpieczonych pytaniem o treść obrazka lub rozwiązanie zadania, z pominięciem zabezpieczenia (skipcaptcha),
 • mogą edytować strony częściowo chronione (autoconfirmed)
 • mogą przenosić strony bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • mają zwiększony limit w zapytaniach, wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
 • dokonane przez nich drobne zmiany na stronach dyskusji użytkowników nie włączają powiadomienia o nowej wiadomości (nominornewtalk)
 • ich edycje są automatycznie oznaczane jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • ich edycje są traktowane jako wykonane automatycznie

Użytkownicy z prawami administratorów mogą:

 • Blokować innym użytkownikom możliwość edycji (block)
 • Blokować innym użytkownikom możliwość wysyłania wiadomości (blockemail)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
 • Dostęp do czynności zabezpieczonych pytaniem o treść obrazka lub rozwiązanie zadania, z pominięciem zabezpieczenia (skipcaptcha)
 • Edytować interfejs użytkownika (editinterface)
 • Edytować pliki CSS i JS innych użytkowników (editusercssjs)
 • Edytować strony częściowo chronione (autoconfirmed)
 • Edycje automatycznie oznaczane jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Importować strony z innych wiki (import)
 • Nadpisywać istniejące pliki (reupload)
 • Nadpisywać lokalne pliki istniejącego we zasobach współdzielonych (reupload-shared)
 • Obchodzić automatyczne blokady proxy (proxyunbannable)
 • Obchodzić blokady, automatyczne blokady i blokady zakresów, adresów IP (ipblock-exempt)
 • Odtwarzać usunięte strony (undelete)
 • Oznaczać cofnięcie wersji jako edycję bota (markbotedits)
 • Oznaczać edycje jako „sprawdzone” (patrol)
 • Podglądać listę stron nieobserwowanych (unwatchedpages)
 • Podglądać usunięte wersji, bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Przenosić strony razem z ich podstronami (move-subpages)
 • Przenosić strony (move)
 • Przenosić strony bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Przesyłać pliki na serwer (upload)
 • Przeszukiwać usunięte strony (browsearchive)
 • Przesłać pliki z adresu URL (upload_by_url)
 • Wykonywać szybkie cofnięcie edycji użytkownika, który jako ostatni edytował jakąś stronę (rollback)
 • Tworzyć konta użytkowników (createaccount)
 • Usuwać strony (delete)
 • Wysyłać trackback (trackback)
 • Wyłączać ograniczenia nakładane przez rozszerzenie AntiSpoof, które blokuje zakładanie kont o podobnych nazwach do już istniejących (override-antispoof)
 • Wyłączać ograniczenia nakładane przez rozszerzenie Title Blacklist, które blokuje tworzenie oraz edycję artykułów o nazwach pasujących do zdefiniowanych wzorców (tboverride)
 • Wyłączać ograniczenia nakładane przez rozszerzenie Username Blacklist, które blokuje tworzenie kont o nazwach pasujących do zdefiniowanych wzorców (uboverride)
 • Zmieniać poziomu zabezpieczeń i dostęp do edycji zabezpieczonych stron (protect)
 • Zwiększony limit w zapytaniach, wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)

Biurokrata (nadzorca):

 • nie ma ograniczeń przepustowości (noratelimit)
 • może dodawać i usuwać użytkownika do i z grupy botów (makebot)
 • może dodawać i usuwać użytkownika do i z grupy sysop i biurokratów (makesysop)
 • wyłączać ograniczenia nakładane przez rozszerzenie AntiSpoof, które blokuje zakładanie kont o podobnych nazwach do już istniejących (override-antispoof)
 • zmieniać nazwy kont użytkowników (renameuser)