--=REKLAMA=--

Joomla!WikiPL

Strony do usunięcia

Z Joomla!WikiPL

Na tej stronie prowadzimy dyskusje o stronach, które zdaniem użytkowników kwalifikują się do usunięcia. Strony takie oznaczmy wstawiając do artykułu szablon {{SdU}} i pisząc uzasadnienie na stronie dyskusji lub najlepiej w tym miejscu.

Umieszczenie tu artykułu nie oznacza, że zostanie automatycznie usunięty. Ponadto nie należy tu umieszczać stron stosunkowo nowych, powinno się dać autorom trochę czasu na rozwinięcie poradnika. Strona ta powstała po to, aby dać możliwość przedstawienia argumentów za i przeciw usunięciu. Usunięcie strony może nastąpić tylko po dyskusji i wyraźnym poparciu przez użytkowników pozostawienia strony lub jej usunięcia, do chwili rozstrzygnięcia zawartość strony nie jest usuwana i można prowadzić nad nią prace. Przyjmuje się, że jeśli w ciągu dwóch tygodni zostaje osiągnięty konsensus, strona jest usuwana lub pozostawiana. Jeśli nie, dyskusja może trwać nadal.

Pełna, automatyczna lista stron do usunięcia znajduje się na stronie Kategoria:Strony do usunięcia. Archiwum: Archiwum1, Archiwum2.


Uwaga: Nie należy tu wstawiać stron do ekspresowego kasowania. Strony, które zgodnie z Czym jest Joomla!WikiPL? i Czym Joomla!Wiki nie jest? nie należą do tematów, które powinny znaleźć się na Joomla!WikiPL, są usuwane automatycznie; można tu przeprowadzić dyskusję w wypadku, gdy nie ma zgody co do odpowiadania wytycznym Joomla!WikiPL.


Schemat wpisywania stron (nowe na dole):

* [[Nazwa Strony]]
Uzasadnienie 
~~~~


Wykaz stron do usunięcia