--=REKLAMA=--

Joomla!WikiPL

Projekty

Z Joomla!WikiPL

Projekt Joomla!WikiPL albo wikiprojekt to przedsięwzięcie w ramach Elektronicznej Biblioteki Dokumentacji Joomla, które ma na celu rozbudowę, systematyzację oraz poprawę jakości pewnego zakresu materiałów, zorganizowanego zwykle w portal.

Po co tworzymy projekty?

Projekty tworzymy po to, aby skupiać uwagę wielu osób na konkretnych działach Biblioteki i lepiej koordynować ich działania. Projekty stawiają sobie cele, których osiągnięcie przez jedną osobę jest bardzo trudne albo wręcz niemożliwe.

Główne cele projektów to:

  • opieka nad znaczną grupą artykułów związaną z danym tematem;
  • pomoc w opracowywaniu nowych tematów;
  • pomoc w poprawie jakości opublikowanych artykułów - weryfikacji, usuwaniu błędów, aktualizowaniu, korygowaniu stylu i innych usterek językowych;
  • pomoc w utrzymaniu zasobów - w dobrej kategoryzacji, porządkowaniu materiałów, obserwowaniu ostatnich zmian, usuwaniu skutków wandalizmu itd.

Aktywne projekty

Aktualnie wyodrębnionych zostało 5 projektów:

Portal administratorzy.png
Projekt Zarządzanie Joomla chce stworzyć i rozwijać zestaw instrukcji, które razem złożą się na kompletny podręcznik administratora witryny opartej na Joomla!. Dopisz się do projektu
Projekt nowicjusze.png
Projekt Poradniki dla nowicjuszy zajmuje się tworzeniem, utrzymaniem i rozwijaniem poradników dla początkujących użytkowników Joomla!. Dopisz się do projektu
Projekt Rozszerzenia.png
Projekt Podręczniki rozszerzeń dąży do stworzenia jak najbogatszego zestawu instrukcji obsługi popularnych rozszerzeń dla Joomla! - komponentów, modułów, dodatków. Dopisz się do projektu
Portal ekrany pomocy1.png
Celem projektu Ekrany pomocy koncentruje się na zapewnieniu administratorom Joomla polskiej wersji systemu pomocy podręcznej dla aktualnych wydań Joomla. Dopisz się do projektu
Portal programisci.png
Celem projektu Materiały dla programistów jest stworzenie podstawowej biblioteczki programisty Joomla!, głównie tłumaczenie materiałów opublikowanych w zbiorachoficjalnej dokumentacji dla programistów Joomla!. Dopisz się do projektu

Portale projektów

Głównym zadaniem projektów jest prowadzenie działów Biblioteki wyodrębnianych w portale

Zobacz też