--=REKLAMA=--

Joomla!WikiPL

Planowanie poradników

Z Joomla!WikiPL

Porozumiewanie się

Strona ta przeznaczona jest dla dyskusji nad projektami nowych poradników. Można jej użyć, jeśli ma się wątpliwości co do:

  • zakresu tematycznego i tytułu podręcznika
  • podziału i spisu treści
  • problemów merytorycznych

Wpisz Tytuł poradnika, planowany spis treści, swoje wątpliwości do rozważenia

Tytuł poradnika

Spis treści

1. xxxxx 2. xxxxx

Dyskusja