--=REKLAMA=--

Joomla!WikiPL

Patrolowanie ostatnich zmian

Z Joomla!WikiPL

Wróć do strony Administracja Joomla!WikiPL

To, że każdy może edytować strony wiki, pociąga za sobą konieczność sprawdzania, czy wprowadzone zmiany są zgodne z zasadami Biblioteki, czy nie ma w nich błędów, czy nie ma w nich braków wymagających uzupełnienia.

Dlatego wszyscy, którym na sercu leży jakość artykułów naszej biblioteki, a szczególnie administratorzy i opiekunowie portali proszeni są o regularne patrolowanie zmian. Patrolowanie zmian polega na przeglądaniu stron odnotowanych w zestawieniu Ostatnie zmiany

Przejrzyj ostatnie 50 100 150 200 250 500 zmian

Pozwala to wykrywać i usuwać:

Patrolowanie Ostatnich zmian pozwala też na:

Ze względu na to, że żaden użytkownik, nawet z uprawnieniami administracyjnymi, nie jest w stanie kontrolować wszystkich edycji pojawiających się w projekcie, część JoomlaWików może specjalizować się w konkretnych działaniach związanych z patrolowaniem zmian.

Zobacz też