--=REKLAMA=--

Joomla!WikiPL

Patrolowanie NPA

Z Joomla!WikiPL

Wróć do strony Administracja Joomla!WikiPL

Celem patrolowania NPA (naruszeń praw autorskich) jest:

  • wykrycie i naprawienie wszystkich niedociągnięć związanych z wymogiem poszanowania praw autorskich,
  • wyjaśnianie i usuwanie przypadków naruszania praw autorskich we wszystkich nowo dodawanych materiałach.

Kto jest uprawniony do patrolowania NPA

Wszyscy użytkownicy Biblioteki. Każdy może zgłosić podejrzenie o naruszenie praw autorskich, korzystając z szablonu {{NPA}}. O patrolowanie NPA proszeni są szczególnie administratorzy oraz uczestnicy wikiprojektów. Administratorzy i zespoły projektów mogą organizować akcje patrolowania NPA. Patrolujący powinni zwracać uwagę na wszelkie możliwe naruszenia prawa autorskiego, w tym także:

  • nieoznaczenia tłumaczeń i opracowań zależnych nazwiskami (nazwami) autorów i innymi wymaganymi danymi (licencja, źródło)
  • braku oznaczenia licencji, na jakiej zostały wykorzystane (udostępnione) pliki graficzne,
  • nieoznaczenia źródła i autorstwa wykorzystanych szablonów pochodzących z innych wiki (Wikipedia, Wikiboks,docs.joomla.org),
  • nieoznaczenia elementów systemu pomocy podręcznej Biblioteki i innych metastron zaczerpniętych z innych źródeł (głównie polska Wikipedia i Wikiboks).

Narzędzia

Przeprowadzając patrolowanie NPA, można korzystać ze specjalnych narzędzi przyspieszających naprawianie bądź oznaczanie stron wymagających naprawy:

  • {{Jdocs}} i {{Źródło}} - umożliwia oznaczenie autorstwa i pochodzenia materiałów pochodzących z oficjalnej strony dokumentacji Joomla
  • {{Wykorzystano}} - umożliwia oznaczenie autorstwa i pochodzenia materiałów pochodzących z innych wiki (Wikipedia, Wikiboks)
  • {{NPA}} - umożliwia oznaczenie materiałów, co do których istnieje podejrzenie o naruszenie praw autorskich
  • {{ek}} - umożliwia oznaczenie materiałów, które ze względu na ewidentne naruszenie praw autorskich powinny być natychmiast usunięte.