--=REKLAMA=--

Joomla!WikiPL

Neutralny punkt widzenia

Z Joomla!WikiPL

Ikona tak.png Ta strona opisuje zasadę naszej Biblioteki. Chcemy, aby została uznana za standard, który wszyscy uczestnicy projektu powinni zachowywać. Śmiało edytuj tę stronę, ale najpierw upewnij się, że Twoje zmiany odzwierciedlają konsensus.

Lapidarne ujęcie zasady neutralnego punktu widzenia stosowane w projektach wiki brzmi: bezstronne prezentowanie różnych poglądów bez wskazywania, który z nich jest słuszny.

W przypadku materiałów i poradników na Joomla!WikiPL problem neutralnego punktu widzenia nie wydaje się tak istotny, jak w przypadku innych projektów. Rzadko bowiem możemy mieć do czynienia z prezentacją poglądów, przekonań czy stanowisk.

Gdyby się jednak zdarzyło, że opublikowany materiał zawiera kontrowersyjne opinie czy stanowiska w kwestiach, w których takie sytuacje są możliwe, a równocześnie nie przedstawia różnych, szczególnie odmiennych poglądów w omawianej kwestii albo bezzasadnie opowiada się za jedynym z możliwych rozwiązań jako jedynie słusznym:

  • spróbuj naprawić treść materiału; jeśli masz wątpliwości - skorzystaj ze strony dyskusyjnej danego artykułu albo
  • jeśli nie możesz naprawić artykułu albo naprawa jest w ogóle niewykonalna, bo artykuł rażąco narusza zasadę neutralnego punktu widzenia, zgłoś go na stronę:

Joomla!WikiPL:Artykuły kontrowersyjne i na jego dole dodaj komunikat:

{{NPW}}

co daje następujący efekt:

Ikona neutralny punkt widzenia.png

Treść tego materiału może być niezgodna z zasadami neutralnego punktu widzenia. Jeśli istnieje uzasadnienie tego poglądu, znajdziesz je na stronie Joomla!WikiPL:Artykuły kontrowersyjne i/lub na stronie dyskusji. Jeśli możesz, popraw go.


Możesz również użyć szablonu

{{Kontrowersja|text=Objaśnienie, dlaczego uważasz, że treść jest kontrowersyjna}}

co daje następujący efekt:

Nuvola apps cache.png
Niektóre informacje występujące w tym artykule uznano za kontrowersyjne.
Uzasadnienie tej decyzji znajduje się na stronie Joomla!WikiPL:Artykuły kontrowersyjne . Jeśli możesz, przeredaguj go zgodnie z zasadami neutralnego punktu widzenia.