--=REKLAMA=--

Joomla!WikiPL

Metody podejmowania decyzji

Z Joomla!WikiPL

Uwaga: Poniższy dokument nie stanowi jakiegokolwiek zalecenia czy obowiązującego prawa, lecz tylko omawia aktualne praktyki w kwestii podejmowania rozmaitych decyzji na Joomla!WikiPL, po to, aby mogli się z nimi zapoznać początkujący użytkownicy. Praktyki te stale ewoluują i dlatego ten tekst również może ulec w każdej chwili zmianie.

O czym właściwie Użytkownicy mogą decydować?

W zasadzie o wszystkim, co dotyczy Joomla!WikiPL, oprócz zasad działania oprogramowania, na które nie mamy wpływu, niektórych zasad elementarnych, które stanowią podstawy projektu, takich jak: Zasada użyteczności praktycznej, neutralny punkt widzenia, poszanowanie praw autorskich oraz podstaw prawnych jej działania i innych szczegółów czysto technicznych, dzięki którym w ogóle Joomla!WikiPL jest tym czym jest. Do najważniejszych spraw podlegających dyskusji należą między innymi:

Czy na Joomla!WikiPL istnieje jakiś formalny system podejmowania decyzji?

Nie istnieje. Nie próbowaliśmy dotychczas czegoś takiego wypracować. I może dobrze, choć to nie znaczy, że decyzje w ogóle nie są podejmowane.

Jak i gdzie są podejmowane decyzje?

Wiele zasad i zaleceń ustala na Joomla!WikiPL po prostu życie. A konkretnie - ktoś je zaproponował, opisał i ogłosił bez żadnego formalnego decydowania. W każdej chwili można je poddać dyskusji i zmodyfikować, jeśli w wyniku dyskusji zostanie osiągnięta zgoda uczestników dyskusji

W toku rozwoju Biblioteki mogą się pojawiać propozycje nowych zasad, zaleceń, rozwiązań. Mogą się również pojawić kontrowersje wokół dotychczas stosowanych rozwiązań.

We wszystkich takich przypadkach w pierwszej instancji problemy te, w tym konflikty i kontrowersje próbuje się rozwiązywać przez dyskusję i uzgadnianie stanowiska poprzez osiągnięcie ogólnego konsensusu. Próby osiągnięcia konsensusu odbywają się właściwie wszędzie, gdzie użytkownicy ze sobą dyskutują (Patrz: Jak się porozumiewamy?). Dopiero, gdy to się nie udaje, a trzeba podjąć decyzję, przeprowadza się głosowanie. Głosowania odbywają się na specjalnych stronach na Joomla!WikiPL. Lista stron, na których obecnie trwają dyskusje jest zebrana na na Joomla!WikiPL:Głosowania.

Kto może uczestniczyć w dyskusjach i głosowaniach?

W dyskusjach może uczestniczyć każdy użytkownik. Wypowiedzi w dyskusji warto sygnować swoim podpisem - przez wystukanie czterech tyld: ~~~~, które są rodzajem "sygnatury" i są przez oprogramowanie wiki zamieniane automatycznie na tekst postaci:

[[Użytkownik:Nazwa użytkownika|Nazwa użytkownika]] 00:18, 4 lut 2005 (CET)

Warunki udziału w glosowaniach ustalane są każdorazowo dla poszczególnego typu głosowań. W glosowaniach mogą brać udział zalogowani użytkownicy, edytujący na na Joomla!WikiPL od co najmniej miesiąca (rozumianego jako 30 dni) i mający na koncie co najmniej 100 edycji. W niektórych głosowaniach (np. na PUA) te wymogi mogą być zaostrzone, w innych obniżone.


Prosimy nie dyskutować bezpośrednio tutaj o tym tekście, bo ma on tylko pomagać nowym użytkownikom i do niczego więcej nie służy. Jak się coś nie podoba, to prosimy po prostu poprawić, albo wypowiadać się o tym na stronie dyskusji tego artykułu.