--=REKLAMA=--

Joomla!WikiPL

Materiały wymagające połączenia

Z Joomla!WikiPL

Na tej stronie odbywa się dyskusja na temat materiałów, które należy zintegrować - oznaczonych szablonami {{integruj z}} i {{integruj do}}. Natomiast lista materiałów zaproponowanych do połączenia znajduje się w kategorii Materiały do połączenia.

Dopisz na początku listy materiał według wzorca poniżej. Określ, co jest do zrobienia, aby opracowanie spełniało standardy Joomla!WikiPL.

Lista

Tytuł materiału

Co jest do zrobienia?

Informacje o wykonanych pracach

Tytuł materiału

Co jest do zrobienia?

Informacje o wykonanych pracach

Zobacz też