--=REKLAMA=--

Joomla!WikiPL

Materiały wymagające dopracowania

Z Joomla!WikiPL

Na tej stronie prowadzona jest dyskusja o materiałach, które zostały oznaczone szablonem {{Dopracować}}. Natomiast kompletna lista materiałów niedopracowanych znajduje się w kategorii Materiały wymagające dopracowania.

Zakres prac do wykonania może obejmować np.

  • dopisanie brakujących treści
  • uporządkowanie - wydzielenie sekcji i akapitów, dodanie nagłówków, nawigacji, linków do innych poradników itp.
  • sformatowanie wikikodem
  • adiustację tekstu, poprawę stylu, interpunkcji, ortografii.

Dopisz na początku listy materiał według wzorca poniżej. Określ, co jest do zrobienia, aby opracowanie spełniało standardy Joomla!WikiPL.

Lista

Administrator

Co jest do zrobienia?

Poradnik zawiera listę instrukcji przeznaczonych dla Joomla 1.5, a niekiedy nawet dla Joomla 1.0. Brakuje niektórych materiałów. Zasadniczo do wykonania dwa zadania:

  • Wszystkie artykuły wymagają oznaczenia, jakiej wersji Joomla dotyczą.
  • Na podstawie każdego z artykułów należy stworzyć nowe opracowania w przestrzeniach nazw J2.5 oraz J3.5, dostosowane do tych wersji Joomla


Tytuł materiału

Co jest do zrobienia?

Informacje o wykonanych pracach

Tytuł materiału

Co jest do zrobienia?

Informacje o wykonanych pracach

Zobacz też