--=REKLAMA=--

Joomla!WikiPL

Lokalne rozszerzenia wiki

Z Joomla!WikiPL

Lokalne szablony wikiLokalne rozszerzenia wikiLokalne linki interwiki

Rozszerzenia wzbogacają oprogramowanie MediaWiki o dodatkowe specjalne funkcje, możliwości, ułatwienia.


Kolorowanie składni

Aby pokolorować składnię, umieszczamy kod źródłowy w bloku <source lang="...">...</source>.

Na naszym wiki zostało zainstalowane specjalne rozszerzenie - biblioteka GeSHi, umożliwiająca kolorowanie składni ponad 60 języków w tym tak popularnych jak PHP, CSS, C++, Java, JavaScript, XML, HTML, MySQL i wiele innych. [1]. Aby pokolorować kod PHP, trzeba użyć następującej konstrukcji: <source lang="php">Tutaj Twój kod PHP</source>.
Aby zastosować GeSHi do pokolorowania składni kodu HTML, korzystamy ze składni: <source lang="html4strict">Twój kod HTML</source>.
etc. Jeśli zostanie podana niepoprawny skrót nazwy języka, program zastosuje reguły jednego z dostępnych języków.

Przykładowo, jeśli umieścisz na swojej stronie wiki kod:

<source lang="php">
<?php
 echo "Witaj świecie\n";
?>
</source>

tootrzymasz w rezultacie:

<?php
 echo "Witaj świecie\n";
?>

Przykłąd z HTML:

<html lang="en">
 <head>
 <title>Dokumentacja Joomla!</title>
 <link rel="StyleSheet" href="doccamp.css" type="text/css" media="screen,projection" />
 </head>
 <body class="foo">
 ...
 </body>
</html>

Atrybut lang może przyjmować następujące wartości: abap, actionscript, ada, apache, applescript, asm, asp, autoit, bash, blitzbasic, bnf, c, c_mac, caddcl, cadlisp, cfdg, cfm, cpp, cpp-qt, csharp, css, d, delphi, diff, div, dos, dot, eiffel, fortran, freebasic, genero, gml, groovy, haskell, html4strict, idl, ini, inno, io, java, java5, javascript, latex, lisp, lua, m68k, matlab, mirc, mpasm, mysql, nsis, objc, ocaml, ocaml-brief, oobas, oracle8, pascal, per, perl, php, php-brief, plsql, python, qbasic, rails, reg, robots, ruby, sas, scheme, sdlbasic, smalltalk, smarty, sql, tcl, text, thinbasic, tsql, vb, vbnet, vhdl, visualfoxpro, winbatch, xml, xpp, z80

Bibliografia i przypisy

In your article or tutorial you may want to add external links but they may clutter the text and reduce readability. In order to add a reference[2] enclose the text in a ref element: <ref>your reference entry</ref>. At the end of the page add <references /> to display a list of all ref(erence) entries.

Link Search

You found a URL used in an article is broken and want to fix it? No problem, hit edit and make the changes. But what if that URL is also used someplace else or in a whole series or pages? The wiki doesn't provide a global search and replace facility and using the standard search function can be tedious and even unsuccessful. Head over to this Special page, type in the bogous URL and find every article that contains the external link: Special:Linksearch


 1. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie.
 2. don't take a reference literally: it may well be any URL other than Wikipedia or Webster