--=REKLAMA=--

Joomla!WikiPL

Konsensus

Z Joomla!WikiPL

Ikona tak.png Ta strona opisuje zasadę naszej Biblioteki. Chcemy, aby została uznana za standard, który wszyscy uczestnicy projektu powinni zachowywać. Śmiało edytuj tę stronę, ale najpierw upewnij się, że Twoje zmiany odzwierciedlają konsensus.

Podstawową metodą podejmowania decyzji przez uczestników projektu Joomla!WikiPL jest osiąganie konsensusu w drodze dyskusji. Konsensus wymaga od uczestników dyskusji działania w dobrej wierze dla dokładnego określenia różnic w spojrzeniu na zagadnienie. Gdy zwykła dyskusja nie wystarcza, należy poprosić o opinię szersze grono osób (indywidualnie lub np. w Kawiarence); w przypadkach dalszego braku rozwiązania można spróbować rozwiązać problem w drodze glosowania .

W praktyce Biblioteki konsensus oznacza zdecydowaną większość, czyli zwykle około dwóch trzecich. Ale próg około dwóch trzecich w żaden sposób nie wiąże uczestników dyskusji – nie może być argumentem do kwestionowania skuteczności podjętej decyzji. Ważniejszą rolę pełni wrażenie zdecydowanej przewagi zwolenników danego sposobu rozwiązania sporu.