--=REKLAMA=--

Joomla!WikiPL

Joomlariusze

Z Joomla!WikiPL

Joomlariusz - słowo utworzone z połączenia słów Joomla! i wolontariusz. Oznacza zaangażowanego uczestnika społeczności Joomla!, który osiągane dzięki Joomla! pożytki własne odwzajemnia czynnym wsparciem Projektu Joomla!, podejmując się różnych zadań w grupach roboczych i grupach użytkowników Joomla, ofiarowując swój czas, umiejętności i pracę, a także - w miarę swoich możliwości - pieniądze.