--=REKLAMA=--

Joomla!WikiPL

Dlaczego nie pisać na Joomla!WikiPL

Z Joomla!WikiPL

Joomla!WikiPL jest projektem otwartym - każdy może pomóc w jego rozwoju! Dlatego z radością witamy tu nowych autorów!

Ale istnieją okoliczności, które przemawiają za tym, by nie angażować się w nasz projekt.

Dlaczego nie

Powód prawny

Jeśli nie możesz lub nie chcesz udostępnić swoich prac na JEDL - Licencji Elektronicznej Dokumentacji Joomla!, nie możesz współtworzyć Jooma!WikiPL.

Chcieć nie zawsze znaczy móc. Oto trzy przykłady tylko:

  • Jeśli tworzysz opracowania na temat Joomla! w ramach stosunku pracy w swojej firmie, sprawdź w umowie o pracę, czy masz prawa autorskie do stworzonych przez siebie opracowań. Możliwe że pracodawca poczynił w tej mierze wyraźne zastrzeżenia.
  • Jeśli opracowałeś materiał wspólnie z innymi autorami, możesz go uwolnić tylko w porozumieniu ze współautorami.
  • Jeśli chcesz uwolnić materiał już opublikowany w czasopiśmie lub w formie książkowej, możliwe, że w umowie autorskiej sformułowane są np. ograniczenia czasowe.

Powtarzanie

Warto zastanowić się, czy artykuł lub poradnik jest naprawdę potrzebny. Niekiedy Internet dostarcza dużo lepszych opracowań. Zamiast powtarzać coś, co i tak zostało już lepiej opisane, warto stworzyć na Jooma!WikiPL coś nowego lub poszerzyć istniejące podręczniki.

Niezmienność

Każdy materiał, które opracujesz na Jooma!WikiPL, może być dowolnie zmieniony przez innych uczestników projektu. Jeśli chcesz, by twoja praca pozostała nienaruszona, wybierz inny sposób publikacji.

Propaganda

Jooma!WikiPL nie jest tubą propagandową. Podręczniki tutaj zawarte mają posiadać charakter dydaktyczny. Nie należy więc w żaden sposób "sprzedawać" tutaj swoich poglądów czy czegokolwiek w jakikolwiek sposób reklamować, lecz jedynie w rzetelny i neutralny sposób przedstawiać fakty. Wszystkie informacje wprowadzone na Jooma!WikiPL muszą być weryfikowalne, a wszystkich autorów obowiązuje zasada "neutralnego punktu widzenia". Jeżeli masz inne intencje - nie pisz tutaj.

Poradniki o niczym

Poradniki na Jooma!WikiPL muszą być do czegoś przydatne. Pisanie podręcznika, którego nikt nie wykorzysta, mija się z celem.

Brak zaangażowania

Jeśli nie masz czasu i chcesz jedynie podrzucić propozycję, stworzyć poradnik z jednym zdaniem lub krótkim spisem treści i zostawić go innym do rozwoju, nie rób tego. Rzadko kiedy ktoś rozwija taki porzucony poradnik. Swoje propozycje napisz w dziale Propozycje tematów.

Zobacz też