--=REKLAMA=--

Joomla!WikiPL

Administratorzy

Z Joomla!WikiPL

Skrót:
JW:A

Definicje

Administratorzy są wyróżnieni słowami Administrator lub Biurokrata na liście użytkowników.

Administratorzy to użytkownicy z prawami operatora systemu (ang. sysop rights). Prawa te przyznawane są aktywnym i zaufanym członkom społeczności.

Biurokraci to użytkownicy, którzy mogą nadawać innym status administratora lub biurokraty.

Lista administratorów Joomla!WikiPL

Zobacz pełną listę administratorów Joomla!WikiPL.

Uprawnienia administratora

Administratorzy mogą:

  • cofać (ang. revert) zmiany dokonane przez innych użytkowników,
  • blokować możliwość edycji wybranych stron i zdejmować blokadę,
  • blokować innym możliwość edycji,
  • usuwać i przywracać strony
  • usuwać grafiki i inne przesłane pliki
  • zmieniać wygląd interfejsu i innych chronionych stron

Jak zostać administratorem i biurokratą?

Możesz poprosić o przyznanie uprawnień administratora, jeśli:

  • nie jesteś zupełnym nowicjuszem w Joomla! i w Joomla!WikiPL
  • akceptujesz założenia Joomla!WikiPL
  • posiadasz stronę użytkownika na Joomla!WikiPL
  • jesteś aktywnym użytkownikiem (dodajesz strony, poprawiasz artykuły, tłumaczysz)

Szczegóły są na stronie Przyznawanie uprawnień