--=REKLAMA=--

Joomla!WikiPL

Administracja Joomla!WikiPL

Z Joomla!WikiPL

Ta strona ma posłużyć administratorom oraz osobom, które chcą wspierać administrowanie Biblioteką pomocą w szybkim dotarciu do stron związanych z administrowaniem JoomlaWiki. Poniżej znajdują się linki do stron pogrupowane według rodzajów zadań administracyjnych. W przygotowaniu brakujących materiałów pomocne będą opracowania na stronach polskiej Wikipedii Administracja. Jeśli możesz, włącz się do wypracowania tego zestawu materiałów.