--=REKLAMA=--

Joom!Fish/Panel kontrolny

Z Joomla!WikiPL

< Szybki start

Wprowadzenie

Strona startowa Joom!Fish, zwana też panelem kontrolnym jest centralnym ośrodkiem, w którym rozpoczynasz proces tłumaczenia swojej witryny. Znajdziesz tutaj:

 • odnośniki i ikony skrótów do wszystkich funkcji komponentu,
 • moduły zaplecza z nowościami oraz informacjami o stanie tłumaczeń,
 • przybornik z odnośnikiem do konfiguracji komponentu oraz tej strony pomocy.

15 joomfish cpanel.png

Menu lokalne i ikony skrótów

Pozycje menu lokalnego i ikony skrótów są odnośnikami do następujących stron komponentu

 • Start [Control Panel]: startowa strona komponentu na zapleczu administracyjnym
 • Tłumaczenia [Translation]: strona organizatora tłumaczeń z przeglądem przekładów
 • Osamotnione [Orphans]: strona z listą przekładów porzuconych
 • Tłumacz [Manage Translations]: strona tłumacza - służącego do redagowania tłumaczeń
 • Statystyka [Statistics]: strona z podstawowymi statystykami komponentu
 • Języki [Language configuration]: strona konfiguracji języków
 • Materiały [Content elements]: strona z listą składników witryny obsługujących publikację treści podlegających tłumaczeniu
 • Dodatki [Manage Plugins]: strona z lista dodatków systemowych Joom!Fish
 • Pomoc i porady [Help & How To's]: informacje o komponencie i wskazówki dla początkujących

Moduły zaplecza

Po prawej stronie wyświetlany jest zestaw modułów zaplecza.

 • Witaj u Joom!Fish [Welcome to Joom!Fish]: wyświetla informacje o komponencie i odnośniki do stron projektu
 • Nowości [News]: wyświetla wiadomości kanału informacyjnego ze strony projektu
 • Nieopublikowane [Unpublished]: wyświetla listę przetłumaczonych a nieopublikowanych materiałów (artykułów)
 • Stan systemu [State]: przedstawia ważne informacje o stanie systemu - prawach zapisu w katalogach oraz publikacji modułów i dodatków Joom!Fish
 • Informacje o wydajności [Performance Information]: sygnalizuje możliwości optymalizacji komponentu

Wyświetlanie modułów Nowości, Nieopublikowane oraz Stan systemu można wyłączyć w konfiguracji globalnej komponentu.

Przybornik

W przyborniku umieszczonym w prawym górnym rogu ekranu znajdujemy zestaw przycisków udostępniających różne funkcje, zależne od przeznaczenia okna, w którym się aktualnie znajdujemy:

Przycisk J! 1.0 Przycisk J! 1.5 Nazwa Znaczenie
Icon-32-config.png Preferencje [Parameters] Otwiera stronę globalnej konfiguracji komponentu. Tylko w Joomla 1.5
Publish f2.png Icon-32-publish.png Publikuj [Publish] Włącza publikację tłumaczenia
Unpublish f2.png Icon-32-unpublish.png Nie publikuj [Unpublish] Wstrzymuje publikację tłumaczenia
Edit f2.png Icon-32-edit.png Zmień [Edit] Umożliwia zmianę własności - redagowanie tłumaczenia
Delete f2.png Icon-32-delete.png Usuń [Delete] Usuwa tłumaczenie, plik, itp.
Icon-32-joomfish.png Icon-32-joomfish.png Start [Control Panel] Otwiera stronę startową komponentu
Save f2.png Icon-32-save.png Zapisz [Save] Zapisuje efekt pracy, zamyka edytor własności.
Apply f2.png Icon-32-apply.png Zastosuj [Apply] Zapisuje efekt pracy, ale nie zamyka okna edycji.
Cancel f2.png Icon-32-cancel.png Anuluj [Cancel] Zamyka otwarte okno bez zachowania wprowadzonych zmian
Upload f2.png Icon-32-archive.png Instaluj [Install] Instaluje plik .xml z konfigurujący tłumaczenia rozszerzeń innych projketantów
Edit f2.png Icon-32-preview.png Szczegóły [Details] Otwiera stronę prezentującą szczegóły o treściach rozszerzenia podlegajacych i niepodlegających tłumaczeniu
Back f2.png Icon-32-back.png Wstecz [Back] Przenosi na poprzednią stronę
Help f2.png Icon-32-help.png Pomoc [Help] Łączy z serwerem pomocy, standardowo z witryną projektu


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],