--=REKLAMA=--

Joom!Fish/Konfiguracja modułu

Z Joomla!WikiPL

< Konfiguracja komponentu

Opublikowanie modułu Selektor języka [jflanguageselection], wyświetlającego listę dostępnych języków, jest niezbędne. Standardowo moduł publikowany jest w pozycji user3 - może się więc zdarzyć, że standardowe ustawienie zburzy nieco układ strony, a nawet, że nie będzie widoczny, jeśli akurat takiej pozycji w ogóle nie będzie w szablonie. Wystarczy go w takich przypadkach przenieść w inne miejsce.

Oczywiście, moduł należy opublikować na wszystkich stronach witryny (przypisać do wszystkich stron - pozycji menu).

Modułowi można ustawić sześć parametrów:

Konfiguracja modułu

 • Włącz CSS Joom!Fish [Include Joom!Fish CSS]: Moduł został wyposażony we własny arkusz stylów, definiujący wygląd listy. Aby korzystać z tego arkusza, można tu wybrać opcję Tak. Sensowniejszym rozwiązaniem jest jednak przekopiowanie arkusza stylów do arkusza stylów szablonu i zaznaczenie tutaj opcji Nie. Unikniemy wówczas nietolerowanego przez walidatory dołączania zewnętrznych arkuszy stylów wewnątrz głównej części dokumentu (zamiast w nagłówku).
 • Przyrostek klasy CSS modułu [Module Class Suffix]: To standardowy w Joomla! parametr. W arkuszu CSS można stworzyć klasy z przyrostkiem (table.moduletable-przyrostek i .module-przyrostek), aby zastosować ją do wyświetlania niektórych modułów. W takim przypadku należy wpisać tutaj tekst owego przyrostka (wszystkie znaki włącznie z myślnikiem!)
 • Schowek [Enable Cache]: To również standardowy parametr. W przypadku witryn wielojęzycznych korzystanie z pamięci podręcznej przez moduły jest szczególnie wskazane, znacznie może zmniejszyć obciążenie serwera transmisją danych.
 • Format selektora języków [Appereance of language selector]: Parametr umożliwia określenie sposobu wyświetlania selektora języków. Do wyboru mamy trzy opcje. Wszystkie są zgodne xHTML. Wybór zależy od koncepcji graficznej projektu.
  • rozwijane menu z nazw [Drop down of names],
  • rozwijane menu z nazw i z flagą bieżącego języka [Drop down of names with current language flag],
  • ul - lista z nazw [ul-list of names]
  • ul - lista z nazw i flag [ul-list of names with flag]
  • ul - lista z flag [ul-list of images]
  • bez formatowania - flagi [Raw display of images]
 • Separator [Spacer for names]: Jeśli zdecydujemy się na poziome menu w postaci listy elementów, można tu wprowadzić symbol separator oddzielającego pozycje listy. Standardowo jest to znak ‘|'. Można też zastosować np. ostry nawias skierowany w prawo : ‘>'
 • Pokaż aktywny język [Show active language]: Jeśli zaznaczymy Nie, na liście wyboru zostaną wyświetlone jedynie nazwy nieaktywnych języków. Jeśli zaznaczymy Tak, zostanie wyświetlona pełna lista.


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],