--=REKLAMA=--

Joom!Fish/Konfiguracja komponentu

Z Joomla!WikiPL

< Konfiguracja języków

Globalna konfiguracja Joom!Fish 2.0.x

Aby skonfigurować komponent, kliknij w przyborniku ikonę Preferencje [Parameters]. W oknie dialogowym określ następujące własności:

Konfiguracja komponentu

Gdy tłumaczenie jest niedostępne

Określ, co wyświetlić, gdy nie będzie dostępne tłumaczenie jakiegoś elementu. Do dyspozycji mamy trzy opcje:

 • Tekst oryginału [The original content]
 • Domyślny komunikat [Default Text]
 • Tekst oryginału i domyślny komunikat [The original content and Information]

Wszystkie trzy ustawienia dotyczą jedynie artykułów. A efekt dokonanego ustawienia widoczny będzie dopiero po opublikowaniu przynajmniej jednego przetłumaczonego artykułu.

Pierwsze z ustawień jest ustawieniem standardowym. Jeśli zatem nie będzie dostępne tłumaczenie artykułu w jakimś języku, Joomla! wyświetli tekst oryginału. Początkowo będzie to „normalna sytuacja”. Z czasem, gdy tłumaczeń przybędzie, warto rozważyć dwie pozostałe opcje.

Opcja Domyślny komunikat spowoduje, że pojawi się komunikat informujący, iż tekst tłumaczenia jest niedostępny oraz prośba o wybór innego języka.

Komunikat: Brak przetłumaczonego elementu

Domyślny komunikat w języku witryny jest zdefiniowany w pliku językowym Joom!Fish, w stałej _JOOMFISH_NO_TRANSLATION_AVAILABLE. Można go zmodyfikować bezpośrednio w pliku językowym albo - co jest oczywiście łatwiejsze, wpisując własną treść komunikatu w polu poniżej. Natomiast treść komunikatu w innych niż domyślny język witryny definiujemy na stronie tłumacza konfiguracji.

Opcja Tekst oryginału i domyślny komunikat spowoduje, że przed wstępem do artykułu czy materiału statycznego pojawi się podobny komunikat, jak poprzednio, ale zostanie wyświetlony także oryginalny tekst.

Podstawowe ustawienia

 • Nadpisz ustawienia globalne [Overwrite global config values]: zaznacz Tak, aby nadpisywać komunikaty i nazwy ustalone w konfiguracji globalnej (nazwa witryny, komunikat o wyłączeniu, słowa kluczowe, i in.).
 • Przechowuj oryginały [Store original version as]: Joom!Fish w swojej tabeli bazy danych przechowuje oryginalne wersje tłumaczonych materiałów, szyfrując je standardowo kluczem MD5. Szyfrowanie znacznie zmniejsza objętość przechowywanych danych. Oryginały mogą być dodatkowo przechowywane także w postaci czystego tekstu. Dane te są wykorzystywane do porównania tłumaczonej wersji oryginału z wersją aktualną. Zaznacz jedną z opcji:
  • Tylko szyfrowanie MD5 [MD5 key only]: mniejsza objętość bazy danych
  • Szyfrowanie Md5 i czysty tekst [MD5 key and clear text]: powiększa znacznie bazę danych, ale zapewnia dokładniejszą kontrolę zmian
 • Prawo publikacji ze strony frontowej [Publish from frontend?]: umożliwia określenie, kto z użytkowników ma prawo publikowania tłumaczeń przy wykorzystaniu interfejsu redakcyjnego na stronie frontowej. Tylko dwie opcje są tutaj dostępne:
  • Nikt [No-one]
  • Wydawcy i wyżsi [Publishers and above]: wybór tej opcji umożliwia - bez ingerencji w kod Joomla! - tłumaczenie i publikowanie tłumaczeń operatorom [Managers], którzy standardowo nie mają prawa obsługiwać komponentów.
 • Podgląd w nieaktywnym języku [Publish from frontend?]: zaznacz Tak, aby umożliwić użytkownikom z prawami wydawcy i wyższymi podgląd tłumaczeń w nieaktywnym języku
 • Pokazuj na zapleczu język domyślny [Publish from frontend?]: Jeśli Tak, domyślny język będzie widoczny na litach wyboru języków na stronach Tłumaczenia, Osamotnione i innych.
 • Moduły zaplecza [Control Panel Moduls]: Włącza moduły zaplecza na stronie panelu kontrolnego. Zapewnia monitoring stanu Joom!Fish - wyświetla listę tłumaczeń nieopublikowanych oraz listę rozszerzeń JoomFish (moduły, dodatek), informując, czy są opublikowane
  • Nowości [News]
  • Nieopublikowane [Unpublished]
  • Stan systemu [State]

Rozszerzone ustawienia

 • Parametry oryginałów do pustych tłumaczeń [Copy original params to empty translation]: zaznacz Tak, aby kopiować parametry oryginałów do pustych tłumaczeń.
 • Pamięć podręczna [Enable translation caching]: zaznacz Tak, aby kopiować parametry oryginałów do pustych tłumaczeń.
 • Czas przechowywania [Cache life in minutes]: określ w minutach czas przechowywania materiałów w pamięci podręcznej. Standardowo - 180 minut.
 • Analiza zapytań SQL [Enable query analysis caching]: Ta opcja włączy specjalny procesor cache, który będzie analizował zapytania SQL - jest to funkcja eksperymentalna, raczej dla doświadczonych użytkowników
 • Dziennik analizy zapytań [Enable query analysis logging]: Możesz pomóc testować QAS (cachowanie zapytań do bazy) - ta opcja będzie zapisywać zapytania wraz z ich analizą. Zaznacz tylko wtedy, jeśli jesteś zaproszony do wysyłania projektantom dzienników. Na dużej stronie dzienniki urosną bardzo szybko, więc należy używać tej opcji z rozwagą.

Globalna konfiguracja Joom!Fish 1.8.2

Joom!Fish 1.8.2 dla Joomla 1.0

W finalnej wersji komponentu dla Joomla 1.0 możemy skonfigurować podobne ustawienia, jak w przypadku wersji dla Joomla 1.5. Dodatkowo konfigurujemy tutaj język obsługujący zaplecze komponentu.

Konfiguracja komponentu


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],